TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 19/11/2018


 

Tin hoạt động VKSND địa phương

Lai Châu – Hòa Bình – Quảng Trị – Bình Thuận

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 19/11/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy; VKSND huyện Lạc Thủy ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự; Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với VKSND tỉnh Quảng Trị...

VKSND tỉnh Lai Châu: Ngày 16/11/2018, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến các nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy tới toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ VKSND tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Hải, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định số 15 của Tỉnh ủy Lai Châu về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Bàn Cao Sinh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt nội dung Quy định số 12 của Tỉnh ủy Lai Châu về trách nhiệm của Đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt Chi bộ và thực hiện nhiệm vụ phân công; trách nhiệm của Chi ủy, bí thư Chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; Nghị quyết số 33-NQ-TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng chí Phùng Ngọc Thanh, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt nội dung cơ bản Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu về nội dung sinh hoạt Chi bộ và Quy định số 14 ngày 08/10/2018 của Tỉnh ủy Lai Châu về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Hội nghị diễn ra nghiêm túc, hiệu quả, qua đó nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị về nội dung cơ bản của các nghị quyết, quy định của Trung ương cũng như Tỉnh ủy Lai Châu.

VKSND huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình: Qua công tác kiểm sát trực tiếp và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị của 2 năm 2017 - 2018 về việc tuân theo pháp luật của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thủy trong công tác giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, VKSND huyện nhận thấy:

Ngoài những vi phạm trong việc lập hồ sơ, mở sổ theo dõi, phân công người giám sát giáo dục các bị án, tại một số xã vẫn còn để xảy ra một số vi phạm có tính chất phổ biến, kéo dài và chậm khắc phục, sửa chữa như: Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với gia đình người chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trong việc giám sát, giáo dục chưa tốt, dẫn đến việc bị án bỏ đi khỏi nơi cư trú nhưng người được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục và chính quyền địa phương không nắm bắt được; chưa kịp thời trong việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với các bị án có đủ điều kiện theo quy định; không thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ bằng văn bản cho cơ quan Thi hành án hình sự về kết quả thi hành án; chưa tổ chức quán triệt, chỉ đạo đối với cán bộ, Công an xã và tiến hành giao ban rút kinh nghiệm về kết luận kiến nghị mà Viện kiểm sát đã ban hành.

Nguyên nhân của những vi phạm, hạn chế nêu trên là do công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc chưa được kịp thời, một số lãnh đạo UBND xã chưa thực sự quan tâm, chú trọng khâu công tác này. Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lạc Thủy chưa kịp thời tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản hướng dẫn; một số cán bộ làm công tác quản lý án treo, cải tạo không giam giữ chưa kịp thời nghiên cứu Luật Thi hành án hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, dẫn đến việc lập hồ sơ quản lý án treo còn vi phạm.

Để đảm bảo việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, vừa qua, VKSND huyện Lạc Thủy ban hành văn bản kiến nghị đến Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức tập huấn cho các UBND xã, thị trấn về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn, góp phần đảm bảo pháp luật thi hành án hình sự được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

VKSND tỉnh Quảng Trị: Ngày 15/11/2018, Ban pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với VKSND tỉnh Quảng Trị để thẩm định báo cáo công tác năm 2018 của Viện trưởng VKSND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa VII.

Tại buổi làm việc, đại diện VKSND tỉnh báo cáo kết quả công tác năm 2018, theo đó, ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp. Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành nên nhiều khâu công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra của cả năm. Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra và Toà án cùng cấp xác định và xử lý 17 vụ án điểm, tổ chức 61 phiên toà rút kinh nghiệm, đưa ra xét xử lưu động 76 vụ án hình sự; thông qua công tác kiểm sát đã phát hiện và ban hành 6 kháng nghị, 110 kiến nghị yêu cầu khắc phục và đều được các cơ quan, đơn vị chấp nhận.

Toàn cảnh buổi làm việc

Công tác xây dựng Ngành được chú trọng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ; triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nên không có cán bộ, công chức có tiêu cực trong hoạt động tư pháp phải xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm 2018, ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phấn đấu nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và công tác xây dựng Ngành, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Cầu, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát trong năm 2018, đặc biệt là công tác kiểm luôn sát đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; công tác xây dựng Ngành có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phối hợp với các cơ quan nội chính trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát đã góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo VKSND tỉnh để báo cáo Thường trực HĐND tỉnh.

VKSND tỉnh Bình Thuận: Ngày 17/11/2018, đồng chí Lại Văn Loan, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Láng Gòn 1, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân. Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biểu dương sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lại Văn Loan biểu dương và chúc mừng những nỗ lực, cố gắng của bà con thôn Láng Gòn 1 trong thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Đồng chí mong muốn người dân tiếp tục giữ vững tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy sức mạnh của nhân dân, phấn đấu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo, không còn nhà tạm, nhà dột nát, phát huy tinh thần lá lành đùm lá rách, bảo vệ môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp và an toàn.

VKSND tỉnh Bình Thuận tặng quà cho các hộ gia đình nghèo,

 có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, đồng chí Lai Văn Loan thay mặt lãnh đạo và cán bộ, công chức VKSND tỉnh Bình Thuận tặng 12 phần quà cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại địa phương, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Hồng Quyên

(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Tuyên Quang - Phú Thọ - Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Hải Dương – Quảng Ninh – Gia Lai – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Vĩnh Phúc - Tiền Giang - Kiên Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Nguyên – Long An

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Ninh – Thái Nguyên

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Bình Định – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Nguyên - Phú Thọ - Quảng Trị - Quảng Ngãi

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên - Lai Châu - Phú Thọ - Nam Định - Gia Lai

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lào Cai

Bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên

Số lần truy nhập 44693342
Số người đang xem: 1814