TIN TỔNG HỢP       Ngày 27/11/2018


Quy định mới về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

 

Ngày 22/11/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 158/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính và được áp dụng đối với những đối tượng sau:

- Các tổ chức hành chính do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và trực tiếp chỉ đạo, quản lý;

- Các tổ chức hành chính của bộ, cơ quan ngang bộ;

- Các tổ chức hành chính của cơ quan thuộc Chính phủ (nếu có);

- Các tổ chức hành chính ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các tổ chức hành chính ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính:

- Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn.

- Việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính phải bảo đảm không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc quy định của cấp có thẩm quyền.

Điều kiện thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

- Tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có cơ sở pháp lý;

+ Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính;

+ Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức hành chính khác;

+ Loại hình và quy mô tổ chức hành chính được thành lập phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

- Tổ chức hành chính được tổ chức lại trong các trường hợp sau:

+ Tổ chức hành chính được tổ chức lại khi có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, phạm vi, đối tượng quản lý theo quy định của cơ quan hoặc người có thẩm quyền;

+ Tổ chức hành chính được tổ chức lại khi hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền quản lý.

- Việc tổ chức lại để hình thành tổ chức hành chính mới phải đáp ứng các tiêu chí, điều kiện thành lập tổ chức hành chính quy định tại khoản 1 Điều này.

- Tổ chức hành chính được giải thể trong trường hợp tổ chức đó không còn chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng quản lý.

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính. Theo đó, để thành lập tổ chức hành chính phải có Đề án thành lập, Tờ trình thành lập, lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan và hồ sơ thành lập; để tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính cần Đề án, Tờ trình tổ chức lại hoặc giải thể tổ chức hành chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2019, thay thế Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính nhà nước.

Xem toàn văn Nghị định số 158/2018/NĐ-CP tại đây./.

Trường Giang

(Giới thiệu)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

​Khái quát 08 điểm xây, 08 điểm chống tại Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị trung ương 8

​Họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV

Quy định thực hiện chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám, chữa bệnh

Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV: Kỳ họp tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của nhiệm kỳ

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Thủ tướng: Người thầy phải 'gieo mầm' những phẩm chất tốt đẹp

Tăng cường, mở rộng hình thức họp trực tuyến tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Công khai, minh bạch, dân chủ đối với người lao động

Số lần truy nhập 44735243
Số người đang xem: 1765