TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 27/12/2018


 

Tin hoạt động VKSND địa phương

Lai Châu – Cao Bằng – Quảng Trị – Bình Phước – Sóc Trăng

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 27/12/2018 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa 12 của Đảng; VKSND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Chi cục văn thư, lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ; VKSND tỉnh Quảng Trị dự Hội nghị giao ban quý IV năm 2018 với các cơ quan tiến hành tố tụng...

VKSND tỉnh Lai Châu: Vừa qua, Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa 12 của Đảng.

Hội nghị quán triệt các nội dung: Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Quy định số 08 ngày 25/7/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37 ngày 17/10/2018 về kinh tế xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Văn Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh nhấn mạnh, các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII rất quan trọng, do vậy cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc học tập, từ đó đề ra các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và của Ngành.

VKSND tỉnh Cao Bằng: Vừa qua, VKSND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Chi cục văn thư, lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho các cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Cao Bằng thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến tại 13 điểm cầu.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Sở Nội vụ và VKSND tỉnh hướng dẫn các nội dung về công tác văn thư, lưu trữ và truyền đạt một số văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ như: Hướng dẫn xây dựng các danh mục hồ sơ công việc, kỹ năng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức; Quy trình tiêu hủy hồ sơ, tài liệu lưu trữ; Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân; Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính trong ngành Kiểm sát nhân dân; Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính…

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ đã giúp cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp xác định được thành phần hồ sơ, tài liệu có giá trị làm căn cứ để đơn vị xác định thời hạn bảo quản; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, góp phần trình bày đúng thể thức và kỹ thuật đối với các văn bản hành chính, sắp xếp hồ sơ, tài liệu khoa học, đáp ứng yêu cầu công tác văn thư, lưu trữ của ngành Kiểm sát nhân dân.

VKSND tỉnh Quảng Trị: Ngày 24/12/2018, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị giao ban quý IV năm 2018.

 Thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và công tác phối hợp giữa Công an, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị. Theo đó, các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của liên ngành Trung ương trong thực thi pháp luật; chủ động chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện trong quá trình nghiên cứu, nhận thức và áp dụng pháp luật; phối hợp và tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ, việc đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. Các cơ quan tố tụng hai cấp đã thống nhất, xác định 2 vụ án trọng điểm, 1 vụ án áp dụng thủ tục rút gọn; Viện kiểm sát và Tòa án cùng cấp phối hợp tổ chức 23 phiên tòa rút kinh nghiệm, 30 phiên tòa xét xử lưu động, góp phần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tuyên truyền pháp luật trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

 phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Để thực hiện tốt công tác trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động trong công tác phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện có hiệu quả hơn; chú trọng công tác theo dõi, lập hồ sơ và ra quyết định đưa các trường hợp theo quy định vào trường giáo dưỡng, trung tâm cai nghiện; việc thu giữ, giám định, xử lý vật chứng trong quá trình giải quyết các vụ, việc và trường hợp xin hoãn thi hành án với lý do mắc bệnh nặng, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

VKSND tỉnh Bình Phước: Ngày 26/12/2018, Đảng bộ VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt những nhiệm vụ giải pháp đột phá và nội dung cơ bản của Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về  chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hàng Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Phó Viện trưởng

VKSND tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị

Về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, cán bộ, đảng viên dự hội nghị được nghe hai nội dung chính là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua hội nghị, toàn thể đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8; vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong gia đình, nhân dân về nhận thức và hành động, đưa các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 vào cuộc sống.

VKSND tỉnh Sóc Trăng: Ngày 24/12/2018, VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm “Quản lý và thống kê giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo”.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, đại diện Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trình bày một số vấn đề cơ bản liên quan đến việc thực hiện phần mềm và tiến hành hướng dẫn các thao tác sử dụng, cập nhật vào phần mềm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hoàn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu  các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ và Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện quan tâm chỉ đạo việc cập nhật các đơn khiếu nại, tố cáo còn tồn và các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh trong tháng 12/2018 vào phần mềm “Quản lý và thống kê giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo”; Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin có nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình các đơn vị sử dụng phần mềm, qua đó góp phần nhằm nâng cao chất lượng công tác ứng dụng công nghệ thông tin.

Hồng Quyên

(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Lai Châu – Hải Dương – Thái Bình

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang – Hải Dương – Nghệ An – An Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Phòng – Nghệ An

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Lạng Sơn – Vĩnh Phúc – Hòa Bình

Tin hoạt động VKSND địa phương Lào Cai – Bắc Ninh – Quảng Ninh – Hà Tĩnh – Quảng Trị

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Thái Nguyên – Hải Dương – Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Hoà Bình – Hải Dương

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang - Thái Nguyên - Thừa Thiên Huế

Tin hoạt động VKSND địa phương Vĩnh Phúc – Nghệ An

Số lần truy nhập 47010686
Số người đang xem: 3211