TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 09/01/2019


Vụ 2 và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội triển khai công tác năm 2019

 

Ngày 09/01/2019, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2) Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 2 tham dự hội nghị.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Vụ 2 do đồng chí Phạm Đức Thiệu, Phó Vụ trưởng trình bày tại hội nghị, năm qua, tập thể lãnh đạo, công chức đơn vị luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên. 100%  tổng số tố giác, tin báo về tội phạm phân công cho Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm. Việc bắt, giam giữ, khởi tố được Vụ 2 thực hiện đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp nào khởi tố sau phải đình chỉ do không phạm tội hoặc truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo địa phương được chú trọng quan tâm nên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm tại địa phương. Các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao được đơn vị bám sát, từng bước hoàn thành đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Toàn cảnh hội nghị

Với thành tích đạt được, năm 2019, Vụ 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng “Cờ thi đua của Chính phủ năm 2019”.

 

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

trao “Cờ thi đua của Chính phủ” và chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 2

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đánh giá cao những kết quả, thành tích của Vụ 2 đạt được trong năm 2018. Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019, đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 2 quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Chất lượng, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả” và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm.

Tăng cường công tác theo dõi, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương đối với án hình sự về trật tự xã hội, đặc biệt là án liên quan đến tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; xâm phạm sở hữu; xâm phạm an toàn, trật tự công cộng; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, của Kiểm sát viên, công chức trong thực thi công vụ.

Chiều cùng ngày, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; một số Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tập thể Ban Giám hiệu, lãnh đạo, công chức, giảng viên các phòng, khoa, trung tâm thuộc Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

TS. Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của nhà trường. Theo báo cáo, năm 2018, nhà trường đã chủ động quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018; lãnh đạo nhà trường thực hiện đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu công tác của nhà trường.

TS. Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nhà trường đã triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra. Xây dựng và triển khai Đề án tuyển sinh Đại học năm 2018, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, kế hoạch công tác sinh viên năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên các khóa đại học; hoàn thành việc xin cấp thủ tục đào tạo văn bằng 2 ngành luật; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án mở mã ngành đạo tạo Thạc sỹ. Tăng cường công tác phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại địa phương theo nhu cầu đơn vị. Phối hợp với các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cơ sở đào tạo thực hiện hiệu quả các chương trình hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác xây dựng giáo trình đại học, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành.

Toàn cảnh hội nghị

Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục phát huy vai trò quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác của được vị, tạo nhiều chuyển biến tích cực; tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức, giữ nghiêm kỷ cương, trật tự nội vụ. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, quản lý đào tạo. Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, thu chi tài chính phục vụ hoạt động của nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả của nhà trường đạt được trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, năm 2018 mặc dù trong điều kiện thiếu cán bộ chủ chốt nhưng Ban Giám hiệu nhà trường đã cố gắng, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chỉ đạo về công tác trọng tâm năm 2019, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đề nghị Ban Giám hiệu, công chức, viên chức, giảng viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là việc xây dựng, xuất bản hệ thống giáo trình đào tạo đại học, hoàn thành đào tạo nghiệp vụ kiểm sát; sửa đổi, bổ sung và cập nhật những kiến thức mới của luật đối với những giáo trình không còn phù hợp; đi đầu trong việc nghiên cứu khoa học, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để việc triển khai các đề án, đề tài khoa học đạt hiệu quả. Phối hợp thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ; bồi dưỡng kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp cho Kiểm sát viên trong toàn Ngành.

Đặc biệt, đồng chí Phó Viện trưởng lưu ý Ban Giám hiệu nhà trường cần  chú trọng đổi mới công tác tổ chức cán bộ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tập trung mọi giải pháp, nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, góp phần hoàn thành mục tiêu Đề án “Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2016 - 2020”.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Thay mặt Nhà trường, Tiến sỹ Lại Viết Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc thực hiện công tác của Nhà trường năm 2018. Đồng chí Hiệu trưởng khẳng định, thời gian tới, tập thể Ban Giám hiệu cùng công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ đoàn kết, nhất trí, xây dựng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ngày càng vững mạnh, trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Trường Giang

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Cục 3 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Vụ 5 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2018

Bế mạc Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với lãnh đạo VKSND tối cao

VKSND tối cao tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành

VKSND tối cao kỷ niệm 73 năm "Ngày Lưu trữ Việt Nam"

Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng quy chế về công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Kết thúc vòng đàm phán thứ nhất Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Nhật Bản

Số lần truy nhập 47113801
Số người đang xem: 629