TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 10/01/2019


Vụ 10 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

 

Ngày 10/01/2019, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 10). Toàn thể lãnh đạo, công chức Vụ 10 tham dự hội nghị.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Vụ 10 do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Vụ trưởng trình bày tại hội nghị, Vụ 10 đã quán triệt Viện kiểm sát các cấp thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị năm 2018.

Đồng chí Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ 10 phát biểu tại hội nghị

Các đơn vị, địa phương tích cực, nỗ lực, cố gắng tập trung cao trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn. Nhiều đơn vị phát hiện và kịp thời ban hành kiến nghị đối với vi phạm của Tòa án cùng cấp. Công tác kháng nghị đối với bản án, quyết định của Tòa án nhân dân có vi phạm pháp luật theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm được chú trọng nên đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều địa phương thực hiện tốt công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án, kịp thời đề nghị Viện kiểm sát cấp trên kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm  những bản án, quyết định có vi phạm pháp luật. Việc tổ chức rút kinh nghiệm trước, trong và sau phiên tòa cũng được các đơn vị, địa phương chú trọng triển khai thực hiện. Trong năm đã tổ chức 481 phiên tòa để rút kinh nghiệm và ban hành 248 thông báo rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, năm 2018, Vụ 10 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng "Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân"; 01 tập thể cấp phòng được tặng "Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân".

 

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Vụ 10 đạt được trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, Vụ 10 mặc dù tổ chức bộ máy chưa được kiện toàn đầy đủ nhưng lãnh đạo đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhất trí với dự thảo chương trình công tác năm 2019 của Vụ 10 đã trình bày tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn lưu ý đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn Viện kiểm sát các cấp trong công tác kiểm sát giải quyết án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động năm 2019. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy và bố trí, sử dụng công chức làm công tác giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động tại Viện kiểm sát các cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đặc biệt, đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao lưu ý Vụ 10 cần tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo địa phương về tiếp tục nâng cao chất lượng, số lượng kháng nghị ngang cấp trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản và xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Cục 3 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Vụ 5 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Vụ 2 và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội triển khai công tác năm 2019

Cục 2 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao năm 2018

Bế mạc Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019

Lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với lãnh đạo VKSND tối cao

VKSND tối cao tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành

VKSND tối cao kỷ niệm 73 năm "Ngày Lưu trữ Việt Nam"

Hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng quy chế về công tác tổ chức cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Số lần truy nhập 47160318
Số người đang xem: 2470