TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 14/01/2019


Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

 

Ngày 14/01/2019, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra và tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 15 Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo Báo cáo tổng kết công tác cán bộ năm 2018 do đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15 Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị, năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ đã tham mưu và hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ đã đề ra trong Kế hoạch và Chỉ thị công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tích cực, chủ động đổi mới công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng ban hành Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Ngành, tạo điều kiện thuận cho các đơn vị và Viện kiểm sát các cấp trong việc rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định; tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành nhiều quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy và cán bộ; giao bổ sung nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong nội bộ Ngành đối với Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; kiện toàn bộ máy làm việc của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

Tham mưu, xây dựng kế hoạch và đề xuất điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 13 đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Tham mưu, giúp việc Hội đồng thi tuyển tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên và trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định bổ nhiệm 1.145 Kiểm sát viên các ngạch, đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao. Tham mưu quyết liệt trong việc đổi mới công tác thi tuyển, nhất là đổi mới thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2018. Hoàn thành các đề án, đề tài quan trọng liên quan đến tổ chức, biên chế của Viện kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 15 VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 01 tập thể cấp phòng được tặng “Cờ thi đua tập thể dẫn đầu khối”; 03 tập thể và 09 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong các đợt thi đua 6 tháng đầu năm; 06 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 01 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương kết quả của Vụ 15 đạt được trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, công tác tổ chức cán bộ luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.

Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 15 cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm vừa qua; Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Ngành. Hoàn thành việc sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định của Ngành liên quan đến công tác tổ chức cán bộ phù hợp với thực tiễn. Tham mưu, tổ chức tốt việc thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2019. Hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm trong ngành Kiểm sát nhân dân; Đề án Tổ chức biên chế của Ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cở sở trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về biên chế và số lượng, cơ cấu Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên các cấp của ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, Vụ 15 cần thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, trong đó tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Tăng cường công tác điều động, luân chuyển, biệt phái đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả các mặt công tác được giao phụ trách, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và xây dựng Ngành đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Vụ 11 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Vụ 7 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

​Lễ ký Quy chế phối hợp giữa VKSND tối cao và Bộ Quốc phòng

Vụ 9 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Vụ 3 VKSND tối cao: Đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động nghiệp vụ

Báo Bảo vệ pháp luật triển khai công tác năm 2019

Vụ 10 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Cục 3 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Vụ 5 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Vụ 2 và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội triển khai công tác năm 2019

Số lần truy nhập 44734668
Số người đang xem: 1579