TIN TỔNG HỢP       Ngày 18/01/2019


 

Chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý

vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư s16/2018/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2019, thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015.

Kỳ báo cáo, thời gian lấy số liệu báo cáo và thời hạn gửi báo cáo

Báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện định kỳ 06 tháng và hàng năm. Thời gian lấy số liệu đối với báo cáo định kỳ 06 tháng và báo cáo định kỳ hàng năm thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Báo cáo phải được gửi về Bộ Tư pháp chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày chốt số liệu.

Báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện định kỳ hàng năm. Thời gian lấy số liệu của báo cáo và thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tư pháp được thực hiện theo quy định của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Hình thức báo cáo và phương thức gửi, nhận báo cáo

Báo cáo được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

- Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ quan báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định) và gửi kèm theo tệp dữ liệu điện tử. Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai.

- Báo cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số.

Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: Gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu chính; gửi qua fax; gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số; phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung báo cáo

Đối với báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này.

Đối với báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư này.

Các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo đồng thời, đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định tại Điều 2 của Thông tư này đến cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và Ủy ban nhân dân cùng cấp nơi tổ chức thuộc cơ quan Trung ương đóng trụ sở.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư này có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc vào báo cáo gửi về Bộ Tư pháp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp không tổng hợp số liệu báo cáo của các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn vào báo cáo gửi đến cơ quan nhận báo cáo.

Chỉnh lý, bổ sung báo cáo

Trường hợp phải chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo, cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo đã được chỉnh lý, bổ sung, kèm theo văn bản giải trình rõ về việc chỉnh lý, bổ sung và phải có chữ ký xác nhận, đóng dấu.

Trường hợp tự ý tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung báo cáo, số liệu trong báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo kèm theo thì báo cáo, biểu mẫu đó không có giá trị báo cáo.

Xem toàn văn Thông tư số 16/2018/TT-BTP tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

Một số điểm mới của Luật Đặc xá năm 2018

Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật

​Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh liên quan đến quy hoạch

10 Luật có hiệu lực thi hành từ 1/1/2019

Thủ tướng: Chính phủ sẽ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

​Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch

​Toàn văn phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị “Quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững”

Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Số lần truy nhập 42441394
Số người đang xem: 2505