TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 22/01/2019


Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2019

 

Ngày 22/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan năm 2019. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Trần Thị Kim Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Bùi Đức Việt, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Trưởng các đoàn thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại biểu bầu của các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết và tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018. Theo báo cáo, năm 2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban chấp hành Công đoàn, Thủ trưởng và công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; các nhiệm vụ, yêu cầu trong Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018.

Hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của Quốc hội, của Ngành và Nghị quyết Hội nghị đại biểu năm 2018, góp phần hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Kết quả công tác năm 2018 của Ngành được Quốc hội ghi nhận, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, biểu dương tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019; được Chính phủ, Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy,

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị

Trong công tác thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu năm 2018, Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước gắn với phong trào thi đua do Ngành, cơ quan, đơn vị phát động. Thông qua các các phong trào thi đua, Công đoàn đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2018, hầu hết các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; nhiều cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng các danh hiệu cao quý.

Chánh Văn phòng VKSND tối cao Nguyễn Tiến Long phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị

Tổng kết công tác năm 2018, các Công đoàn bộ phận đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Hội nghị giao; Công đoàn cơ quan đã đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đề nghị tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 04 Công đoàn bộ phận và 06 cá nhân; đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho nhiều Công đoàn bộ phận và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ 12, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân

Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị

Theo Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018 do đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày tại hội nghị, năm 2018, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sự ủng hộ của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thanh tra nhân dân đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác và Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018.

Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan năm 2018 góp phần cùng toàn Ngành đạt nhiều kết quả tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao.

Chỉ đạo về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và chương trình công tác năm của từng đơn vị. Thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm tham nhũng, chức vụ, tội phạm kinh tế.

Tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đồi mới công tác tổ chức cán bộ, tăng cường công tác luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ. Tập trung kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu và tăng cường phối hợp.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 10, Vụ 15 VKSND tối cao

VKSND tối cao và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore ký bản ghi nhớ hợp tác

Giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo VKSND tối cao

Thư chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

VKSND tối cao gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên Đán

​Tiếp tục nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc VKSND tối cao

Vụ 1 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Viện cấp cao 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Số lần truy nhập 44734852
Số người đang xem: 1611