TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 24/01/2019


Vụ 16 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

 

Ngày 23/01/2019, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 16 tham dự hội nghị.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 của Vụ 16 do đồng chí Khương Thị Minh Hằng, Phó Vụ trưởng trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2018, lãnh đạo Vụ 16 luôn đề cao trách nhiệm, chủ động, sâu sát trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác chuyên môn, công tác thi đua, khen thưởng của Ngành năm 2018 và chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị; quán triệt, thực hiện tốt chủ trương “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Công tác hướng dẫn về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng được Lãnh đạo Vụ quan tâm, chỉ đạo kịp thời. Ngay từ đầu năm, Vụ đã tham mưu giúp lãnh đạo Viện phát động nhiều phong trào thi đua trong toàn Ngành; ban hành hướng dẫn về công tác thi đua và đề nghị khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2018 trong toàn Ngành.

Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Trong công tác chuyên môn, đã triển khai áp dụng Hệ thống phần mềm quản lý công tác thi đua, khen thưởng trong toàn Ngành; thường xuyên đôn đốc các đơn vị cập nhật dữ liệu, phát hiện khó khăn, vướng mắc để kịp thời khắc phục. Nghiên cứu, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị trong toàn Ngành (Dự thảo 4) và trình Lãnh đạo Viện xin ý kiến chỉ đạo đối với Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua. Với nhiệm vụ là đơn vị thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân và cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, năm qua, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thi đua, khen thưởng. Chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành; triển khai xây dựng nhiều loại công văn, báo cáo; nghiên cứu, góp ý nhiều loại văn bản, tài liệu theo yêu của lãnh đạo Viện, của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đơn vị khác.

Đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Vụ 16 trong năm 2018, góp phần quan trọng vào thành tích chung của toàn Ngành. Nhất trí với chương trình công tác năm 2019 của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 16 Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị đã đề ra; đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thực thi công vụ.

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Bùi Mạnh Cường

trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả thông qua tổ chức các hội nghị tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn để kịp thời thông báo về những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những gương điển hình tiên tiến. Phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, Tạp chí Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới trong phong trào thi đua để cổ vũ, nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Ngành.

Trường Giang

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 10, Vụ 15 VKSND tối cao

VKSND tối cao và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore ký bản ghi nhớ hợp tác

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2019

Vụ 12 VKSND tối cao tăng cường quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo VKSND tối cao

Thư chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

VKSND tối cao gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên Đán

​Tiếp tục nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc VKSND tối cao

Vụ 1 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Số lần truy nhập 44734903
Số người đang xem: 1647