TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 24/01/2019


Vụ 14 VKSND tối cao: Đẩy mạnh công tác

giải đáp vướng mắc về áp dụng pháp luật

 

Ngày 23/01/2019, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 14 tham dự hội nghị.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2018 của đơn vị. Theo đó, năm 2018, đơn vị thực hiện tốt việc tham mưu giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp xây dựng, rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện, ban hành nhiều thông tư liên tịch; hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nghiệp vụ của Ngành, bảo đảm phù hợp với các quy định mới của pháp luật; qua đó góp phần thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác triển khai thi hành pháp luật. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu trả lời thỉnh thị, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thực tiễn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Các văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị do đơn vị chủ trì, phối hợp đã kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc, bất cập nảy sinh trong thực tiễn thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành, được các đơn vị trong toàn Ngành đánh giá cao.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 báo cáo kết quả công tác năm 2018 của đơn vị

Tăng cường chủ trì, phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ góp phần tăng cường nhận thức, kỹ năng của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần thúc đẩy việc xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, những vụ án phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, đáp ứng các yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Tham mưu hoàn thiện quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ khác được phân công.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao kết quả của đơn vị đạt được trong năm 2018; đồng thời nhấn mạnh, năm qua, mặc dù công việc chuyên môn phát sinh nhiều do triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp, nhất là Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 nhưng đơn vị đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác đạt được của đơn vị góp phần tích cực, kịp thời trong việc giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao cụ thể hóa nội dung, tinh thần các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng, triển khai thi hành pháp luật; tổ chức thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị

Chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 14 tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2018, quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và thực hiện tốt một số nội dung như: Tích cực phối hợp, xây dựng, chỉnh lý các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua năm 2019 theo yêu cầu của các Ủy ban của Quốc hội; triển khai, quán triệt, tập huấn Luật Đặc xá, Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (sửa đổi), Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước,... sau khi được Quốc hội thông qua.

Tăng cường tập huấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của Viện kiểm sát nhân dân các cấp về áp dụng pháp luật trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính và các lĩnh vực khác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp; tham mưu giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019; xây dựng báo cáo kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2019. Hoàn thành việc nghiên cứu 03 đề tài khoa học cấp bộ về nghiên cứu xây dựng Sổ tay Kiểm sát viên. Đẩy mạnh nghiên cứu về tội phạm, trong đó tập trung nghiên cứu về tình hình các tội phạm đang có diễn biến phức tạp, bức xúc trong xã hội.

Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2018, tập thể Vụ 14 vinh dự được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ"; 01 tập thể cấp phòng được tặng "Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối".

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Vụ 16 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Thanh tra VKSND tối cao triển khai công tác năm 2019

Trao Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ 10, Vụ 15 VKSND tối cao

Vụ 13 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

VKSND tối cao và Cơ quan Tổng Chưởng lý Singapore ký bản ghi nhớ hợp tác

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao năm 2019

Vụ 12 VKSND tối cao tăng cường quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo VKSND tối cao

Thư chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

VKSND tối cao gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp Tết Nguyên Đán

Số lần truy nhập 44726510
Số người đang xem: 572