TIN TỔNG HỢP       Ngày 04/04/2019


Quy định về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày 29/3/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 03/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Thông tư số 03/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 13/5/2019.

Thông tư số 03/2019/TT-NHNN bổ sung điểm c vào khoản 16 Điều 4 của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài được đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ chuyển khoản khi đấu giá trong các trường hợp: Mua cổ phần tại doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần; mua cổ phần, phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn; mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác thực hiện thoái vốn và phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trường hợp trúng đấu giá, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển vốn đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối để thanh toán giá trị mua cổ phần, phần vốn góp. Trường hợp đấu giá không thành công, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển ra nước ngoài số tiền đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ sau khi đã trừ đi các chi phí phát sinh liên quan (nếu có).

Xem toàn văn Thông tư số 03/2019/TT-NHNN tại đây.

Thành Luân

(giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

​Thủ tướng chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019

​Bắt đầu cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lớn nhất từ trước đến nay

Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Maroc

Hướng dẫn về đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Quy định về việc cho thuê lại lao động

Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Số lần truy nhập 47111214
Số người đang xem: 1766