TIN TỔNG HỢP       Ngày 10/04/2019


 

Quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 179-QĐ/TW quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Chế độ kiểm tra đối với cán bộ, đảng viên

- Thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác và việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống.

- Định kỳ hằng năm, tự phê bình và phê bình ở chi bộ và cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể mà mình là thành viên.

- Hằng năm, chi ủy nơi cán bộ, đảng viên công tác lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi cư trú về bản thân cán bộ, đảng viên và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

- Chịu sự kiểm tra của chi bộ nơi sinh hoạt và tổ chức đảng cấp trên.

Chế độ kiểm tra đối với cấp ủy, tổ chức đảng

- Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ thuộc cấp mình quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện.

- Thực hiện tự phê bình và phê bình về công tác cán bộ theo quy định.

- Định kỳ hằng năm, tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ.

- Chịu sự kiểm tra và chấp hành kế hoạch kiểm tra của tổ chức đảng cấp trên.

- Tiến hành kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới về công tác cán bộ, về thực hiện chế độ kiểm tra công tác cán bộ theo định kỳ hoặc đột xuất.

Chế độ và trách nhiệm của chủ thể giám sát công tác cán bộ

- Tổ chức đảng cấp trên có chương trình, kế hoạch giám sát công tác cán bộ thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý, lĩnh vực được phân công phụ trách, hoặc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; hướng dẫn các tổ chức đảng cấp dưới thực hiện chế độ giám sát công tác cán bộ theo thẩm quyền.

- Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy giám sát các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy; tổ chức đảng thuộc cấp ủy quản lý; cấp ủy cấp dưới trực tiếp; cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý.

- Ban tổ chức và ủy ban kiểm tra giám sát tổ chức đảng thuộc cấp ủy quản lý; cấp ủy cấp dưới và các ban của cấp ủy cấp dưới trực tiếp; cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; người đứng đầu các ban của cấp ủy cùng cấp và cán bộ các đơn vị làm công tác tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ.

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc khác của cấp ủy giám sát công tác cán bộ trong phạm vi được phân công phụ trách; phối hợp thực hiện công tác giám sát theo yêu cầu của cấp ủy, tổ chức đảng và đề nghị của ủy ban kiểm tra.

- Chi bộ giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chi bộ giao về các nội dung trong công tác cán bộ.

Xem toàn văn Quyết định số 179-QĐ/TW tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

​Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp lần thứ 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Giải đáp vướng mắc về hình sự, dân sự và tố tụng hành chính

​Cuộc thi viết “Chân dung cán bộ Kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên”

​Làm tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Quy định về hoạt động thống kê của ngành Tư pháp

​Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Phiên họp toàn thể đại diện Hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 140

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

​Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

​Quy định về sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

Hướng dẫn về hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính

Số lần truy nhập 47066603
Số người đang xem: 618