TIN TỔNG HỢP       Ngày 04/07/2019


Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố 07 Luật mới

 

Sáng ngày 04/7/2019, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 07 Luật đư​ợc Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Đồng chí Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì buổi họp báo.

Toàn cảnh buổi họp báo

Các luật được công bố gồm: Luật quản lý thuế; Luật đầu tư công; Luật kiến trúc; Luật giáo dục; Luật phòng, chống tại hại của rượu, bia; Luật thi hành án hình sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ.

Tại buổi họp báo, Đại diện Bộ Công thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh giới thiệu nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ. Theo đó, đối với Luật kinh doanh bảo hiểm, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung các quy định về quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; bổ sung quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động phụ trợ bảo hiểm;... Đối với Luật sở hữu trí tuệ, nội dung sửa đổi đổi, bổ sung tập trung một số vấn đề về sáng chế; về chỉ dẫn địa lý; nhãn hiệu; bảo vệ quyền sở hữu và kiểm soát biên giới, cùng với đó là các điều khoản chuyển tiếp.

Đại diện Bộ Công an trình bày báo cáo tóm tắt Luật thi hành án hình sự

Luật quản lý thuế số 38/2019/QH gồm 17 chương, 152 điều, việc sửa đổi Luật lần này nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, tạo điều kiện phát triển các thành phần kinh tế, trong đó coi trọng phát triển thành phần kinh tế tư nhân, mặt khác nhằm tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để góp phần thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài... tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại cho công tác quản lý thuế, trong đó có việc áp dụng rộng rãi phổ biến quản lý thuế điện tử, giao dịch điện tử... Luật có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020, trừ trường hợp quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2022.

Theo Báo cáo tóm tắt của Đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Luật đầu tư công đã có những sửa đổi, bổ sung toàn diện, trong đó có một số điểm mới nổi bật như: Thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công, theo đó, quy định 2 loại vốn đầu tư công gồm vốn ngân sách nhà nước và vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. Sự thay đổi này một mặt nhằm bảo đảm thống nhất với Luật ngân sách nhà nước, giúp đơn giản hóa quy trình, không còn phân biệt giữa các nguồn vốn của ngân sách nhà nước như trước đây; mặt khác, giúp xây dựng được quy trình riêng cho các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước...; đặc biệt là việc phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, vừa bảo đảm thẩm quyền của các cơ quan Quốc hội, Hội đồng nhân dân, vừa tăng tính chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương...; đổi mới mạnh mẽ phương thức kế hoạch hóa, đáp ứng tốt hơn thực tiễn vận hành của nền kinh tế; nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, trong đó bổ sung quy định về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công... Luật gồm 6 chương, 101 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, Luật thi hành án hình sự năm 2019 gồm có 16 chương với 207 điều và có nhiều điểm mới so với Luật thi hành án hình sự năm 2010. Theo đó, về phạm vi điều chỉnh, Luật đã mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; bổ sung điều luật quy định về quyền và nghĩa vụ của phạm nhân nhằm bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013; có nhiều nội dung mới quy định về thi hành án tử hình; bổ sung quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện; bổ sung quy định thi hành án đối với pháp nhân thương mại... Việc sửa đổi, bổ sung  nhằm cụ bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật nói chung, mặt khác nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2010. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Cũng tại buổi họp báo, Đại diện Bộ Y tế, Thứ trưởng Trương Quốc Cường trình bày nội dung tóm tắt của Luật phòng, chống tại hại của rượu, bia. Luật gồm 7 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020. Trong đó quy định cụ thể 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia như: Nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, quân nhân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, học tập... Ngoài ra, Luật cũng quy định 3 biện pháp chính trong phòng, chống tác hại của rượu, bia...

Về Luật giáo dục, Luật kiến trúc, Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Xây dựng giới thiệu những nội dung cơ bản của hai luật này. Theo đó, Luật Giáo dục gồm 115 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. Luật này quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục nhằm tiến tới mục tiêu phát triển toàn diện con người Việt Nam. Luật kiến trúc gồm 5 chương và 41 điều, bao quát 02 nội dung chính sách cơ bản là quản lý và hành nghề kiến trúc, ngoài ra, Luật này còn quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Theo: Hồng Phong - kiemsat.vn

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

​Khai mạc huấn luyện Dân quân tự vệ Cụm tự vệ số 10 năm 2019

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký EVFTA và IPA

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương

​Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì Hội nghị toàn quốc xử lý "tham nhũng vặt"

Thủ tướng: E-Cabinet là bước thí điểm ban đầu quan trọng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội thảo những vấn đề pháp lý trong cách mạng 4.0

Quy trình lựa chọn, công bố, áp dụng án lệ

Số lần truy nhập 45539962
Số người đang xem: 1874