TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 24/07/2019


Đoàn kiểm tra kết quả 15 năm thực hiện

Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư làm việc với VKSND tối cao

 

Ngày 24/7/2019, Đoàn kiểm tra kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân" (Chỉ thị số 32-CT/TW) do đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Dự buổi làm việc về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó, nhằm bảo đảm việc triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW được kịp thời, hiệu quả, ngày 11/6/2019, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 26/KH-BCSĐ về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân. Trong đó xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm tổng kết; phân công trách nhiệm cho các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị trong Ngành thực hiện tổng kết.

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Hằng năm ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác, trong đó xác định nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền của Ngành, góp phần giúp ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Việc chỉ đạo, lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW của các cấp ủy đảng trong Ngành đã tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong Ngành đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và thủ trưởng các đơn vị.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn phát biểu tại buổi làm việc

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản liên quan cho thấy, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Viện kiểm sát các cấp, Ban chỉ đạo tuyên truyền của Ngành, các cơ quan thông tin báo chí của Ngành, các Tổ tuyên truyền tại Viện kiểm sát cấp dưới ngày càng quan tâm thường xuyên hơn, có trọng tâm, trọng điểm đến việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân.

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không chỉ tập trung vào giới thiệu, tuyên truyền văn bản mới phục vụ nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn mà còn tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; các luật, bộ luật được Quốc hội thông qua, nhất là các quy định mới, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân và các vấn đề khác liên quan.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học

trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tổ tuyên truyền tại các Viện kiểm sát cấp dưới làm tốt vai trò tham mưu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo công tác tuyền tuyền ngành Kiểm sát nhân dân. Trang thông tin điện tử của Viện kiểm sát các cấp tuyên truyền nhanh chóng, kịp thời về hoạt động của đơn vị, của Ngành và về các quy định mới của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật của cán bộ trong, ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong ngành Kiểm sát nhân dân; việc xây dựng báo cáo nghiêm túc, nội dung báo cáo bám sát với yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc Chỉ thị số 32-CT/TW, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW; nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành, là tấm gương sáng trong việc chấp hành pháp luật; tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;...

Về một số đề xuất, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, trình Ban chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

Một số hình ảnh tham luận tại buổi làm việc:

 

 

 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Thông báo, Kết luận của Ban Bí thư về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng để cán bộ, công chức, đảng viên trong toàn Ngành nâng cao ý thức, tôn trọng, gương mẫu chấp hành pháp luật. Công tác tuyên truyền giúp cán bộ, công chức trong Ngành và nhân dân hiểu rõ hơn về pháp luật; giúp Kiểm sát viên thực hiện tốt văn hóa ứng xử, nâng cao hình ảnh người Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Viện kiểm sát nhân dân đã tích cực phối hợp với Tòa án nhân dân tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gameshow "Chúng tôi là Kiểm sát viên"; tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành; tập huấn công tác tuyên truyền trong toàn Ngành hằng năm;... Công tác tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân trong tổ chức bộ máy nhà nước.

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành trong thời gian tới.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Lãnh đạo VKSND tối cao và Tỉnh ủy Bắc Ninh dâng hương tại Đài tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập VKSND

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 10 VKSND tối cao

Bế mạc và trao giải Giải thể thao ngành KSND - Cúp Báo Bảo vệ pháp luật lần thứ IX năm 2019

Gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập ngành KSND

Khai mạc Giải thể thao ngành KSND "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ IX năm 2019

Tập huấn công tác tuyên truyền ngành KSND năm 2019

Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao bàn về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp Chánh án TAND tối cao Lào

Văn phòng VKSND tối cao sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Số lần truy nhập 44727001
Số người đang xem: 626