TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 13/08/2019


 

Tin hoạt động VKSND địa phương

Lào Cai – Lai Châu – Quảng Bình

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 13/8/2019 gồm những nội dung chính sau: VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp; VKSND huyện Bảo Yên làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; VKSND tỉnh Quảng Bình tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao…

VKSND cấp cao tại Đà Nẵng: Ngày 09/8/2019, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng (Viện cấp cao 2) phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp số 01/2017/QCPH-VKSCC-TACC.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng VKSND cấp cao 2

 và đồng chí Nguyễn Anh Tiến, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị

 Năm 2018 và 6 tháng đầu 2019, công tác phối hợp đã tạo điều kiện cho Viện cấp cao 2 và Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai ngành trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm; công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đối với công tác phối hợp trong chuyển giao hồ sơ vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm: Việc giao nhận hồ sơ bảo đảm, không để xảy ra tình trạng mất, thất lạc hồ sơ, tài liệu; công tác phối hợp trong việc lên lịch xét xử, chuyển giao, phân công Thẩm phán, Kiểm sát viên và gửi các văn bản tố tụng trước và sau khi xét xử luôn đầy đủ, đúng quy định. Công tác phối hợp trong việc giải quyết các vụ án hình sự trọng điểm, án thuộc diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo được thực hiện kịp thời. Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm có sự phối hợp tốt, trong quá trình xét xử các vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau, Thẩm phán và Kiểm sát viên đã chủ động trao đổi, đánh giá chứng cứ và thống nhất quan điểm nhằm đảm bảo việc xét xử vụ án đúng pháp luật. Công tác đối chiếu, thống kê, báo cáo liên ngành được hai đơn vị phối hợp thường xuyên bảo đảm chính xác và thống nhất về số liệu báo cáo.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong công tác phối hợp của hai cơ quan, hội nghị thống nhất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, cụ thể: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp. Các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức của hai cơ quan chủ động, linh hoạt thực hiện các phương thức phối hợp để giải quyết công việc, tuân thủ đúng quy định pháp luật, đúng nội dung quy chế phối hợp đã ký kết. Các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện cấp cao 2 và Tòa án cấp cao tiếp tục chủ động tổ chức rà soát định kỳ để đối chiếu số liệu đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã thụ lý, kết quả giải quyết. Phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

VKSND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai: Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu trên, VKSND huyện Bảo Yên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể trong đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Trong đó xác định cụ thể mục đích, yêu cầu, nội dung và các biện pháp mang tính chất đột phá đảm bảo thực hiện hiệu quả việc đỡ đầu các thôn bản mà cấp ủy, chính quyền địa phương phân công giúp đỡ, bao gồm 5 thôn bản thuộc xã Yên Sơn và 3 thôn bản xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Lãnh đạo VKSDN huyện Bảo Yên đã phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền các xã bám sát 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để đánh giá tiêu chí nào đã đạt, tiêu chí nào cần tiếp tục tăng cường các nguồn lực thực hiện trong từng năm; tích cực chỉ đạo, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động đóng góp ngày lương và trực tiếp tham gia lao động xây dựng các công trình của xã, tuyên truyền vận động người dân vệ sinh môi trường, giữ gìn và bảo dưỡng đường bê tông của bản, tuyên truyền về xóa đói giảm nghèo. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ các xã và sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân nhằm tích cực thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn VKSND huyện Bảo Yên tham gia đổ đường bê tông

Để góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở nông thôn, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nhằm ngăn ngừa tội phạm phát sinh, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

VKSND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu: Vừa qua, căn cứ các nội dung đã kiến nghị tại văn bản Kiến nghị số 06/KN-VKS đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Thổ và Quyết định, Kế hoạch trực tiếp phúc tra việc thực hiện kiến nghị, VKSND huyện Phong Thổ đã tiến hành kiểm tra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Viện trưởng VKSND huyện

công bố Quyết định và Kế hoạch phúc tra

Kết quả kiểm tra cho thấy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Thổ nghiêm túc tiếp thu toàn bộ nội dung Viện kiểm sát đã kiến nghị. Ngay sau khi nhận được văn bản Kiến nghị số 06/KN-VKS, đơn vị đã tổ chức họp đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo, chấp hành viên, cán bộ để xảy ra vi phạm thiếu sót; chỉ đạo chấp hành viên, cán bộ khắc phục vi phạm, thiếu sót, đồng thời quán triệt rút kinh nghiệm không để lặp lại vi phạm, thiếu sót. Công tác khắc phục vi phạm đã được Chi cục Thi hành án dân sự huyện lập hồ sơ đầy đủ.

Kết thúc kiểm tra, VKSND huyện Phong Thổ đã ban hành kết luận và báo cáo VKSND tỉnh theo quy định, qua đó góp phần đẩy mạnh hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự nói riêng, kiểm sát hoạt động tư pháp nói chung tại đơn vị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện.

VKSND tỉnh Quảng Bình: Ngày 12/8/2019, VKSND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06, ngành Kiểm sát tỉnh Quảng Bình đã tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, đề ra các biện pháp cụ thể gắn công tố với hoạt động điều tra ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình điều tra, truy tố các vụ án hình sự, bảo đảm mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt từ 92% trở lên; Cơ quan điều tra giải quyết đạt trên 85%. Không có trường hợp oan sai hay bỏ lọt tội phạm; việc điều tra và kiểm sát điều tra cơ bản chính xác, không có vụ án bị hủy bỏ quyết định khởi tố và quá thời hạn giải quyết, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Sanh, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới cần tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra và coi đây là một nội dung quan trọng, có tính quyết định đến chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử. Vì vậy, mỗi Kiểm sát viên phải nắm vững các quy định của pháp luật, các quy định có liên quan đến nghiệp vụ kiểm sát, không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, có ý thức trách nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Hồng Quyên

(tổng hợp)

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Viện trưởng VKSND tối cao thăm và làm việc tại VKSND Tp. Hồ Chí Minh

VKSND tỉnh Cao Bằng tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Nguyên – Phú Thọ - Gia Lai – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Lào Cai – Quảng Nam – Bình Định – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Giang – Phú Thọ - Quảng Ninh – Quảng Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Phú Thọ - Thái Bình – Long An – Sóc Trăng – Kiên Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Bắc Giang – Hà Tĩnh – Quảng Trị - Quảng Nam – Bến Tre

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Hà Tĩnh – Sóc Trăng

VKSND Tp. Hồ Chí Minh tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Viện trưởng VKSND tối cao

Tin hoạt động VKSND địa phương Tuyên Quang – Hải Phòng – Thái Bình – Sóc Trăng – Bến Tre

Số lần truy nhập 43015603
Số người đang xem: 1325