TIN TỔNG HỢP       Ngày 05/09/2019


Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg về việc ban hành 

danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Ngày 13/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Bỏ khoản 3 Điều 2 “Bổ sung số thứ tự 11: Bảo hiểm nhân thọ” của Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Xem toàn văn Quyết định số 25/2019/QĐ-TTg tại đây.

Thanh Hằng

(Giới thiệu)

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, hoạt động thể thao mạo hiểm

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Thông tư quy định về thu, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Quy định mới về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

​Một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành trong 06 tháng đầu năm 2019

Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp

Ủy ban Tư pháp tiếp tục thảo luận về các báo cáo về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, báo cáo công tác tư pháp và thi hành án

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 13

​Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

​Cắt giảm hơn 6000 biên chế công chức vào năm 2020

Số lần truy nhập 47072950
Số người đang xem: 2524