[x] Đóng lại

CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 10/09/2019


Hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống

của ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 – 12/9/2019)

 

Ngày 12/9/1945, tổ chức mật mã đầu tiên - tiền thân của ngành Cơ yếu Việt Nam, được thành lập tại Bổ Tổng tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 27/12/1988, sau khi thỏa thuận với Ban Cơ yếu Trung ương, nay là Ban Cơ yếu Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 67/QĐ-TCCB thành lập Phòng Cơ yếu thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, theo đó, Cơ yếu Viện kiểm sát nhân dân cũng nằm trong hệ cơ yếu Việt Nam. Ngay khi có quyết định thành lập, Văn phòng VKSND tối cao đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền sắp xếp tổ chức, xây dựng thể chế về tổ chức và hoạt động của cơ yếu Viện kiểm sát nhân dân.

Từ khi thành lập đến nay, công tác cơ yếu trong ngành kiểm sát nhân dân luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của lãnh đạo Viện và lãnh đạo Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đặc biệt là sự quan tâm, giúp đỡ rất hiệu quả của Ban Cơ yếu Chính phủ và Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền. Phòng Cơ yếu thuộc Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch và triển khai, thực hiện công tác cơ yếu trong ngành Kiểm sát nhân dân; tổ chức, triển khai hệ thống mật mã, hướng dẫn sử dụng các phương tiện kỹ thuật, trang thiết bị nghiệp vụ cơ yếu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Văn phòng đã chỉ đạo Phòng Cơ yếu tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác cơ yếu của 63 VKSND cấp tỉnh đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Công tác cơ yếu đã góp phần tích cực vào việc bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, bảo mật an toàn nội dung thông tin, phục vụ kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Đồng chí Nguyễn Phúc Long, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao

cùng cán bộ, công chức làm công tác cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân tham dự Hội thi

Kỹ thuật nghiệp vụ mật mã Hệ Cơ yếu Đảng - Chính quyền năm 2019

Thời gian qua, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ công tác cơ yếu trong toàn Ngành. Cán bộ, nhân viên cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân luôn xác định đúng vị trí, vai trò của công tác cơ yếu; phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành cơ yếu Việt Nam: Mỗi cán bộ cơ yếu phải có có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, chấp hành các quy định về nghiệp vụ, không để ra sai sót, vi phạm. Hệ thống cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân luôn đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quá trình hoạt động, cơ yếu ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện đúng Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cơ yếu. Đã triển khai có hiệu quả các loại hình kỹ thuật mật mã hiện đại tại 63 Viện kiểm nhân dân cấp tỉnh; Phòng Cơ yếu Văn phòng VKSND tối cao đã xây dựng kế hoạch và đề nghị Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ trang bị các thiết bị bảo mật cho Viện kiểm sát nhân dân các cấp huyện và các giải pháp bảo mật đường truyền Hội nghị truyền hình trực tuyến (gần 1000 điểm cầu), bảo mật các phần mềm chuyên dùng (phần mềm Quản lý án hình sự, phần mềm truyền số liệu trong ngành Kiểm sát nhân dân…).

Với những thành tích đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị đến nay, Phòng Cơ yếu Văn phòng VKSND tối cao đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ban Cơ yếu Chính phủ tặng nhiều bằng khen; cán bộ cơ yếu được VKSND tối cao quan tâm thực hiện các chế độ chính sách, trang bị cơ sở vật chất; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, hoàn thiện trình độ Đại học Mật mã, Cử nhân Luật nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác cơ yếu nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành kiểm sát nhân dân trong tình hình mới.

Phòng Cơ yếu - Văn phòng VKSND tối cao

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Một số vấn đề cần chú ý khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “chưa gây thiệt hại” trong tội trộm cắp tài sản

Giải quyết án kiện hành chính rất cần sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của người bị kiện

Vướng mắc trong việc thu thập và giám định vật chứng trong vụ án hình sự

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Bàn về quy định: "Đương sự đề nghị Tòa án tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự"

Nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra của CQĐT VKSND tối cao đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”

Một số dạng vi phạm của cấp sơ thẩm dẫn đến cấp phúc thẩm sửa, hủy bán án sơ thẩm hình sự và giải pháp khắc phục

Một số bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành Bản yêu cầu điều tra và phối hợp thực hiện yêu cầu điều tra

Số lần truy nhập 43769847
Số người đang xem: 3721