TIN TỔNG HỢP       Ngày 13/09/2019


Sửa đổi, bổ sung quy định

về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Nội dung Thông tư quy định chi tiết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cụ thể:

- Sửa đổi khoản 4; bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 6;

- Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2; bổ sung khoản 3 Điều 9;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3; bổ sung điểm d khoản 1, khoản 3a Điều 13;

- Sửa đổi khoản 2 Điều 14;

- Bổ sung Điều 15a, Điều 15b vào Điều 15 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD

- Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 18;

- Thay thế Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD bằng Phụ lục I Thông tư này.

Theo đó, việc quan trắc xây dựng công trình trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện trong các trường hợp:

- Thực hiện theo quy định của thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, biện pháp thi công đã được phê duyệt;

- Thực hiện khi công trình có biểu hiện bất thường (ví dụ: công trình xuất hiện sụt, trượt, lún, nghiêng, nứt,...) cần phải được quan trắc phục vụ việc đánh giá, xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý hoặc ngăn ngừa sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện công tác quan trắc trong các trường hợp trên và quy định của hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu độc lập với nhà thầu thi công xây dựng để thực hiện một số công tác quan trắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Toàn văn Thông tư số 04/2019/TT-BXD.

Trường Giang

Giới thiệu

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

Khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ban hành danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, hoạt động thể thao mạo hiểm

Hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

Sửa đổi Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu

Số lần truy nhập 45540136
Số người đang xem: 1822