TIN TỔNG HỢP       Ngày 23/09/2019


 

Hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của

doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 50/2019/TT-BTC hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/ 2019.

Thông tư này hướng dẫn việc bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 29a Nghị định số 91/2015/NĐ-CP(được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP).

Đối tượng áp dụng của Thông tư

- Doanh nghiệp nhà nước có chức năng mua, bán, xử lý nợ (sau đây gọi là doanh nghiệp mua bán nợ);

- Công ty cổ phần (chưa niêm yết, đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán; đã niêm yết, đăng ký giao dịch nhưng không thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán) đồng thời có vốn góp và nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ;

- Tổ chức đấu giá;

- Nhà đầu tư tham gia mua lô cổ phần kèm nợ phải thu;

- Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động chuyển nhượng vốn kèm nợ phải thu.

 Giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty của doanh nghiệp mua bán nợ quyết định giá khởi điểm bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu nhưng không thấp hơn giá khởi điểm lô cổ phần cộng với giá khởi điểm khoản nợ phải thu, cụ thể:

-  Giá khởi điểm lô cổ phần được xác định không thấp hơn giá trị của một cổ phần nhân với số lượng cổ phần chào bán theo lô và theo nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP).

- Giá khởi điểm khoản nợ phải thu không thấp hơn giá trị xác định lại do tổ chức có chức năng thẩm định giá thực hiện. Việc xác định giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá và pháp luật có liên quan.

Lập hồ sơ đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu

Hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu bao gồm:

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn góp kèm nợ phải thu;

- Tài liệu chứng minh doanh nghiệp mua bán nợ là chủ sở hữu hợp pháp với phần vốn góp tại công ty cổ phần;

- Tài liệu liên quan đến khoản nợ: Biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm gần nhất với thời điểm công bố thông tin, trong đó bao gồm cả nợ gốc và nợ lãi (nếu có); Thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ (nếu có) và giá trị tài sản bảo đảm (giá trị sổ sách; giá trị định giá lại) và các tài liệu khác có liên quan đến khoản nợ (nếu cần);

- Chứng thư thẩm định giá;

- Bản công bố thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, trong đó bổ sung thông tin về khoản nợ bán kèm lô cổ phần gồm: giá trị khoản nợ (giá trị sổ sách, giá trị xác định lại), thông tin về tài sản bảo đảm khoản nợ (nếu có) và giá trị tài sản bảo đảm (giá trị sổ sách, giá trị định giá lại);

- Quy chế bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu.

Với 3 chương 15 điều, Thông tư số 50/2019/TT-BTC còn quy định về các vấn đề khác, như: Công bố thông tin; thực hiện bán đấu giá; xác định kết quả đấu giá; xử lý kết quả đấu giá; trách nhiệm của doanh nghiệp mua bán nợ; tổ chức đấu giá;doanh nghiệp có vốn góp và nợ phải thu của doanh nghiệp mua bán nợ; nhà đầu tư…

Xem toàn văn Thông tư số 50/2019/TT-BTC tại đây./.

Hải Dương (giới thiệu)

 

 

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tòa án nhân dân tối cao công bố 3 án lệ

Quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa

​Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Quy định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi

Khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Số lần truy nhập 45540966
Số người đang xem: 1727