TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 27/09/2019


 

Tin hoạt động VKSND địa phương

Hà Giang – Hà Nam – Nghệ An – Quảng Trị – Sóc Trăng

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 27/9/2019 gồm những nội dung chính sau: VKSND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và góp ý dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi); VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát quý III/2019; VKSND tỉnh Quảng Trị tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND cấp huyện…

VKSND tỉnh Hà Giang: Ngày 25/9/2019, VKSND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và góp ý dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt một số nội dung về dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê mới được bổ sung. Về cơ bản, hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê hiện hành đã đáp ứng được các yêu cầu trong việc xây dựng báo cáo phục vụ sơ kết, tổng kết, báo cáo của Viện trưởng trước Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đổi mới, bổ sung một số Bộ luật, Luật, Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến việc thực hiện chức năng của Ngành cần phải thay đổi, bổ sung các tiêu chí thống kê mới cho phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Viện trưởng

VKSND tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đa số các đơn vị đều nhất trí cao với sự thay đổi cũng như bổ sung các tiêu chí mới trong từng biểu mẫu thống kê. Trong đó có 25 ý kiến đóng góp vào dự thảo biểu mẫu của các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh và VKSND cấp huyện, thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Cường yêu cầu các đơn vị, nhất là các cán bộ làm công tác thống kê nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiên cứu, nắm vững và hiểu đúng các tiêu chí thống kê, đặc biệt là các tiêu chí mới sửa đổi, bổ sung để xây dựng báo cáo thống kê của đơn vị chính xác, kịp thời, đúng kỳ hạn.

VKSND tỉnh Hà Nam: Vừa qua, VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát quý III/2019 và đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành Kiểm sát Hà Nam đã phối hợp xây dựng 80 vụ án trọng điểm; tổ chức 48 phiên toà hình sự, dân sự rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, 2 phiên tòa số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; phối hợp đưa 10 phiên tòa đi xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân; chủ động phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp để kiến nghị, kháng nghị, yêu cầu khắc phục, sửa chữa nhằm tránh oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,8%; án trả hồ sơ điều tra bổ sung thấp hơn chỉ tiêu chung; số lượng và chất lượng kháng nghị hình sự, dân sự được nâng lên; công tác chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm được chú trọng, quan tâm. Bên cạnh đó vẫn còn một số một số chỉ tiêu nghiệp vụ chưa đạt, các đơn vị sẽ chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Viện trưởng VKSND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2019, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát các chỉ tiêu công tác theo kế hoạch đề ra để có biện pháp tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019. Tiếp tục tham mưu, góp ý xây dựng hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định phối hợp liên ngành đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động của Ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

VKSND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An: Ngày 24/9/2019, VKSND thị xã Hoàng Mai phối hợp cùng Tòa án nhân dân cùng cấp và các tổ chức, đoàn thể địa phương tổ chức phiên tòa giả định tại trụ sở UBND xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Chủ đề được lựa chọn tuyên truyền là phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua đó nhằm tuyên truyền pháp luật, giúp cho người dân khi tham gia các quan hệ pháp luật sẽ có hành vi xử sự phù hợp, góp phần xây dựng xã hội văn minh, gia đình ấm no, hạnh phúc.

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến tại phiên tòa giả định

Nội dung vụ án của phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên hồ sơ vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình có thật. Phiên tòa giả định tái hiện quá trình xét xử vụ án tranh chấp hôn nhân và gia đình nhằm cung cấp cho người xem về trình tự giải quyết một vụ án, việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký, việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng và giải quyết vụ án.

Trong thời gian tới, VKSND thị xã Hoàng Mai tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành trên địa bàn lựa chọn các vụ án phức tạp về hình sự và dân sự để tổ chức phiên tòa giả định và phiên tòa xét xử lưu động tại các địa phương nhằm tuyên truyền pháp luật đến người dân một cách thiết thực, hiệu quả.

VKSND tỉnh Quảng Trị: Vừa qua, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại VKSND các huyện Gio Linh, Cam Lộ.

Kết quả kiểm tra cho thấy: Lãnh đạo VKSND các huyện Cam Lộ, Gio Linh đã chủ động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan. Việc chấp hành pháp luật và quy định của Ngành trong công tác bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, người lao động hợp lý. Công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC-V11 ngày 04/9/2014 của VKSND tối cao nên không xảy ra tình trạng chi tiêu không đúng chế độ, sử dụng tài sản không đúng mục đích gây thất thoát kinh phí, tài sản Nhà nước.

Ban chỉ đạo kiểm tra tại VKSND huyện Gio Linh

VKSND huyện Cam Lộ và VKSND huyện Gio Linh đã tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi để công chức, người lao động trong đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan. Bên cạnh đó, hai đơn vị đều chú trọng xây dựng mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan, ban ngành khác tại địa phương, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ tại VKSND các huyện Cam Lộ, Gio Linh còn có một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể: Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan chưa thường xuyên; công tác sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện quy chế dân chủ chưa được tổ chức riêng; việc mở sổ và ghi chép nội dung các cuộc họp giao ban, họp Chi bộ chưa đầy đủ, rõ ràng.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ VKSND tỉnh đã báo cáo Viện trưởng và thống nhất đưa ra một số kiến nghị yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện: Ban chấp hành Công đoàn cơ quan cần chủ động báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Hằng năm, các đơn vị phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tiến hành sơ kết, tổng kết và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ...

VKSND tỉnh Sóc Trăng: Vừa qua, VKSND tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm đối với vụ án dân sự “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ hoạt động tuân theo pháp luật tố tụng dân sự của Hội đồng xét xử, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng; tham gia hỏi nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phát biểu của Kiểm sát viên phản ánh đầy đủ việc chấp hành pháp luật của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, người tham gia tố tụng, bảo đảm việc xét xử tại phiên tòa được tiến hành công minh, đúng pháp luật. Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết vụ án được Hội đồng xét xử chấp nhận và tuyên bản án khách quan, đúng pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, VKSND tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm cho Kiểm sát viên với tinh thần góp ý thẳng thắn, mang tính xây dựng. Qua đó giúp Kiểm sát viên phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, hạn chế, từng bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn hiện nay.

 Thành Luân

(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Phú Thọ – Tây Ninh – Bến Tre

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang - Phú Thọ - Quảng Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Bắc Ninh – Quảng Bình – Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Yên Bái – Lào Cai – Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Giang - Phú Thọ - Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Quảng Ninh – Hà Tĩnh – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Yên Bái – Hải Dương – Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Phú Thọ – Hòa Bình – Quảng Bình – Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Lào Cai – Lạng Sơn – Bình Phước – Tiền Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Nghệ An – Hà Tĩnh – Quảng Ngãi – Thừa Thiên – Huế - Tiền Giang

Số lần truy nhập 47161480
Số người đang xem: 2954