CÔNG TÁC KIỂM SÁT       Ngày 15/10/2019


Ban hành Quy chế phối hợp trao đổi thông tin

phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền

 

Ngày 10/10/2019, các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế phối hợp số 02/2019/QCPH/BCA-VKSNDTC-TANDTC (Quy chế số 02) về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy chế phối hợp số 02 gồm 3 chương với 13 điều quy định về nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền giữa các cơ quan tiến hành tố tụng thuộc Bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án từ Trung ương đến địa phương.

Về nguyên tắc phối hợp, Quy chế số 02 quy định rõ, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo quy định của pháp luật; hoạt động phối hợp phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng nội dung, hiệu quả; bảo đảm bí mật Nhà nước, bí mật công tác theo quy định của pháp luật.

Chương II Quy chế số 02 quy định về nội dung và trách nhiệm phối hợp; trong đó đáng chú ý là quy định về phối hợp trong giải quyết vướng mắc liên quan đến điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp tích cực phối hợp, trao đổi thông tin nhằm giải quyết vướng mắc trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Trường hợp không thống nhất được quan điểm, hướng xử lý thì báo cáo cơ quan cấp trên để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc. Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi phạm tội rửa tiền. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền, nếu cơ quan nào phát sinh khó khăn, vướng mắc thì có văn bản gửi các cơ quan còn lại đề nghị phối hợp giải quyết kịp thời, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 7 Quy chế số 02 quy định rõ về phối hợp tổ chức họp giao ban liên ngành về việc thực hiện quy chế phối hợp trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Theo đó, hàng năm, Bộ Công an chủ trì tổ chức họp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao, có sự tham gia của bộ, ngành hữu quan để đánh giá tình hình phòng, chống tội phạm rửa tiền, kết quả thực hiện quy chế, tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền. Chậm nhất 10 ngày trước khi tổ chức họp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao có văn bản gửi Bộ Công an về nội dung và các vấn đề khác phục vụ cho việc tổ chức họp.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế số 02 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao cũng được quy định rõ.

Xem toàn văn Quy chế số 02 tại đây./.

Hải Dương 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Khó khăn trong xử lý thuốc lá điếu nhập lậu

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản, hợp đồng đặt cọc”

Một số giải pháp hạn chế các trường hợp Viện kiểm sát truy tố thiếu căn cứ, sai tội danh, sai khung hình phạt

Chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Khởi kiện các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai”

Quyền gặp, làm việc của luật sư với người bị tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra

Về việc giải quyết vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án “Tranh chấp chia di sản thừa kế và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”

Thông báo rút kinh nghiệm vụ án hình sự bị cấp phúc thẩm hủy án để điều tra lại

Một số giải pháp tăng cường tính chủ động của Kiểm sát viên khi đề ra bản yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ

Số lần truy nhập 42556497
Số người đang xem: 2691