[x] Đóng lại

TIN TỔNG HỢP       Ngày 08/01/2020


Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

 

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2019/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. Cụ thể:

Sửa đổi điểm 2.2 khoản 2 Điều 3: Các khoản vay trả nợ đúng thời điểm hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất; không thực hiện hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay quá hạn tính từ thời điểm quá hạn. Các khoản cho vay bị quá hạn một phần dư nợ gốc bị quá hạn kể từ thời điểm phát sinh nợ quá hạn. Phần dư nợ gốc không bị quá hạn theo quy định thì tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất, cấp bù chênh lệch lãi suất theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg.

Sửa đổi tiết a điểm 4.1 khoản 4 Điều 5: Số tiền lãi được hỗ trợ cho một khoản vay được tính theo công thức:

 

Trong đó:

- Mức lãi suất hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này và được tính theo đơn vị là %/năm.

- n là số ngày dư nợ thực tế trong kỳ được hỗ trợ lãi suất.

 

Sửa đổi tiết a điểm 4.2 khoản 4 Điều 5: Số tiền lãi chênh lệch được cấp bù cho một khoản vay được tính theo công thức:

Trong đó:

- Mức chênh lệch lãi suất cấp bù theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này và được tính theo đơn vị là %/năm.

- n là số ngày dư nợ thực tế phát sinh trong kỳ được hỗ trợ lãi suất.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại thực hiện chế độ báo cáo quý, năm về kết quả thực hiện hỗ trợ lại suất, cấp bù chênh lệch lãi suất của chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp của toàn hệ thống theo quy định của Thông tư. Thời hạn gửi báo cáo quý, năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý và 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2019.

Toàn văn Thông tư số 82/2019/TT-BTC.

Trường Giang

Giới thiệu

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chủ trì công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Thành uỷ Cần Thơ

Năm 2020 phải đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019

Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản

Quy định chi tiết về các biện pháp phòng vệ thương mại

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Thủ tướng chủ trì hội nghị với doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Công đoàn viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về chống rác thải nhựa

Số lần truy nhập 43856362
Số người đang xem: 2611