[x] Đóng lại

TIN TỔNG HỢP       Ngày 08/01/2020


Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1811/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2019.

Kế hoạch được ban hành nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp trước tháng 02/2020 phải kiểm tra, rà soát văn bản pháp luật về Dân quân tự vệ và văn bản quy phạm phạm luật khác có liên quan, báo cáo về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành các nghị định, thông tư quy định chi tiết và biện pháp, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ thiết thực, hiệu quả, sâu rộng trên phạm vi toàn quốc.

Toàn văn Quyết định số 1811/QĐ-TTg.

Trường Giang

Giới thiệu

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chủ trì công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Thành uỷ Cần Thơ

Năm 2020 phải đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019

Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản

Quy định chi tiết về các biện pháp phòng vệ thương mại

Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

Thủ tướng chủ trì hội nghị với doanh nghiệp

Hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Số lần truy nhập 43854971
Số người đang xem: 1895