[x] Đóng lại

TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 08/01/2020


 

VKSND các tỉnh Hà Giang, Bến Tre

triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

 

VKSND tỉnh Hà Giang: Ngày 06/01/2020, VKSND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019 của ngành Kiểm sát Hà Giang. Theo đó, ngành Kiểm sát Hà Giang đã có nhiều biện pháp hiệu quả, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chất lượng, hiệu quả trên tất cả các khâu công tác kiểm sát có chuyển biến tích cực. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử không ngừng được nâng lên. Chất lượng xét hỏi, tranh luận, đối đáp của Viện kiểm sát tại các phiên tòa được nâng cao, không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội; vai trò công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa được Viện kiểm sát thực hiện đầy đủ, đúng quy định, góp phần quan trọng giúp Hội đồng xét xử có quyết định khách quan, toàn diện đối với vụ án.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp về cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Công tác thống kê tội phạm, công nghệ thông tin đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự, dân sự đã được triển khai áp dụng trong toàn ngành Kiểm sát Hà Giang. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, kịp thời động viên cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Hà Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Chí Cường quán triệt toàn văn Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua Kế hoạch công tác kiểm sát, Kế hoạch công tác thi đua năm 2020 của ngành Kiểm sát Hà Giang.

Đồng chí Đặng Bình Giang, Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Giang

phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Bình Giang, Viện trưởng VKSND tỉnh biểu dương những thành tích của Viện kiểm sát hai cấp, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục trong năm 2020. Với sự nỗ lực và quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh, năm 2020, ngành kiểm sát Hà Giang xác định nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là khâu công tác đột phá, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

VKSND tỉnh Bến Tre: Ngày 06/01/2020, VKSND tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020.

Năm 2019, VKSND tỉnh Bến Tre đạt được những kết quả tích cực ở hầu hết các lĩnh vực công tác. Trong số 84 chỉ tiêu áp dụng cho VKSND cấp tỉnh, đơn vị đã vượt 33/84 chỉ tiêu, đạt 40/84 chỉ tiêu. Công tác thanh tra thực hiện tốt; Viện kiểm sát hai cấp chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong Ngành; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; duy trì và tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan tư pháp, ban ngành hữu quan.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Châu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tuyên dương thành tích VKSND tỉnh Bến Tre đạt được trong năm 2019 và đề nghị đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Cụ thể: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên và thủ trưởng các đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng về “Tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra”; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh; chú trọng việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, cải tiến lề lối làm việc theo hướng đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt nội dung công tác đột phá đã lựa chọn, tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ.

Đồng chí Châu Văn Thơi, Viện trưởng VKSND tỉnh Bến Tre

phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Châu Văn Thơi, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Châu. Đồng chí đề nghị các đơn vị trực thuộc khẩn trương, tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình, hướng dẫn công tác năm 2020; chủ động rà soát, báo cáo số lượng án hình sự tạm đình chỉ; chú trọng thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, duy trì mối quan hệ phối hợp tốt giữa liên ngành tư pháp và sửa đổi quy chế phối hợp không còn phù hợp; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Hồng Quyên

(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

VKSND tỉnh Hải Dương triển khai công tác năm 2020

VKSND tỉnh Trà Vinh triển khai công tác năm 2020

VKSND các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Quảng Bình triển khai công tác năm 2020

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Tĩnh – Gia Lai – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Tĩnh – Bình Định – Long An

VKSND tỉnh Kiên Giang đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

VKSND tỉnh Gia Lai triển khai công tác kiểm sát năm 2020

Tin hoạt động VKSND địa phương Hòa Bình – Tây Ninh

VKSND Tp. Hồ Chí Minh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

VKSND tỉnh Bắc Ninh triển khai công tác năm 2020

Số lần truy nhập 43874216
Số người đang xem: 2562