[x] Đóng lại

TIN TỔNG HỢP       Ngày 09/01/2020


Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam

chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1975/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2019.

Việc xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhằm đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực con người. Thể hiện sự nghiêm túc và trách nhiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị UPR đã chấp thuận nói riêng và các cam kết quốc tế của Việt Nam về quyền con người; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giá trị quyền con người trong thời đại ngày nay. Bảo đảm phân công trách nhiệm và phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai các khuyến nghị UPR mà ta chấp thuận; tạo khung tổng thể, phối hợp hài hòa các kế hoạch riêng của các cơ quan về thực hiện các khuyến nghị UPR trong lĩnh vực mình phụ trách.

Ngoài ra còn hỗ trợ quá trình điều phối, theo dõi, báo cáo việc thực hiện các khuyến nghị UPR, bảo đảm việc thực hiện các khuyến nghị UPR, bảo đảm việc thực hiện đạt kết quả tốt và đúng tiến độ, phục vụ công tác báo cáo giữa kỳ và tiến trình rà soát chu kỳ IV tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Thúc đẩy đối thoại, hợp tác quốc tế và tuyên truyền đối ngoại về quyền con người, tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong tiến trình thực hiện các khuyến nghị UPR.

Thủ tướng Chính phủ đặt ra 06 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch gồm: Hoàn thiện pháp luật, thể chế về quyền con người; chính sách về bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; chính sách bảo đảm các quyền dân sự, chính trị, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương; tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về quyền con người; thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành chủ động thực hiện các khuyến nghị, trong đó có thể thông qua việc xây dựng kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các khuyến nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và thông báo cho Bộ Ngoại giao sau 02 năm để tiến hành báo cáo giữa kỳ.

Toàn văn Quyết định số 1975/QĐ-TTg.

Trường Giang

Giới thiệu

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019

​Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chủ trì công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Thành uỷ Cần Thơ

Năm 2020 phải đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019

Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản

Quy định chi tiết về các biện pháp phòng vệ thương mại

Số lần truy nhập 43856817
Số người đang xem: 2754