[x] Đóng lại

TIN TỔNG HỢP       Ngày 10/01/2020


Nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân của mua bán người

 

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 84/2019/TT-BTC quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

Theo đó, Thông tư quy định các chế độ hỗ trợ cho nạn nhân của mua bán người. Cụ thể:

- Chi hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại bao gồm: Tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo mức hỗ trợ đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, thời gian không quá 03 tháng; hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết quy định tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP; tiền tàu xe theo giá phương tiện công cộng phổ thông, tiền ăn trong ngày đi đường tối thiểu 70.000 đồng/người/ngày.

- Chi hỗ trợ y tế: Đối với nạn nhân chưa có thẻ bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở được hỗ trợ tiền thuốc thông thường theo thực tế phát sinh…

- Chi hỗ trợ văn hoá, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu: Nạn nhân được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị định số 145/2018/NĐ-CP; chi hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú mới tối thiểu là 1.000.000 đồng/người.

Thông tư số 84/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Xem toàn văn Thông tư số 84/2019/TT-BTC tại đây.

Thành Luân

(giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019

​Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chủ trì công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Thành uỷ Cần Thơ

Năm 2020 phải đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019

Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước

Số lần truy nhập 43855766
Số người đang xem: 2262