TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 10/01/2020


Vụ 7 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

 

Ngày 10/01/2020, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 7) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 7 chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác năm 2019 của Vụ 7 do đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2019, lãnh đạo Vụ 7 tập trung đề ra và triển khai thực hiện nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị đoàn kết, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo quy định của Quốc hội và của Ngành, hoàn thành tốt nội dung công tác đột phá.

Đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 7 phát biểu tại hội nghị

Công tác giải quyết, thụ lý án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Số lượng kháng nghị giám đốc thẩm tăng mạnh so với năm 2018. Tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm của Viện kiểm sát được Tòa án xét xử chấp nhận đạt 75%, cao hơn 5% so với chỉ tiêu của Quốc hội. Tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trên số đơn Viện kiểm sát đã có hồ sơ xem xét giải quyết đạt tỷ lệ 92,4 %. Việc ban hành kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự cũng vượt so với chỉ tiêu.

Công tác theo dõi, quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới được chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều chuyển biến tốt; vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Vụ, cán bộ quản lý cấp phòng thể hiện rõ nét hơn; ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức được củng cố, góp phần bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2019. Tham mưu kịp thời, chất lượng cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trả lời các chất vấn, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội về những vụ án phức tạp, dư luận quan tâm.

Toàn cảnh hội nghị

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, tập thể Vụ 7 được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng "Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân"; 01 đơn vị cấp phòng được tặng "Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Khối"; 02 đơn vị cấp phòng được tặng Bằng khen và 01 cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân".

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 7 đánh giá, năm 2019, toàn thể lãnh đạo, công chức, Kiểm sát viên Vụ 7 luôn đoàn kết, hết sức nỗ lực, cố gắng và trách nhiệm với công việc để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề để đơn vị hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Đồng chí Hồ Đức Anh, Vụ trưởng Vụ 7 trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Ngành và của đất nước, do đó, đồng chí Vụ trưởng Vụ 7 yêu cầu công chức, Kiểm sát viên Vụ 7 thực hiện tốt Chương trình, Kế hoạch đã đề ra, trong đó lưu ý các chỉ tiêu theo các nghị quyết của Quốc hội và của Ngành đặt ra để phấn đấu. Tập trung giải quyết các vụ án còn tồn đọng năm 2019 chuyển sang. Tiếp tục chỉnh đốn lề lối làm việc theo hướng thực chất, hiệu quả; lãnh đạo Vụ và lãnh đạo cấp phòng cần bám sát công việc hơn nữa, chủ động về mọi nội dung trong phạm vi được giao. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, hướng dẫn Viện kiểm sát cấp dưới; Kiểm sát viên phải nắm chắc thông tin, kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát cấp dưới được giao phụ trách.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Vụ 6 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào

Lễ ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Lào

Vụ 8 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Tạp chí Kiểm sát đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Báo Bảo vệ pháp luật VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Viện cấp cao 1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Vụ 1 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Vụ 14 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Cục 3 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Số lần truy nhập 47081398
Số người đang xem: 1647