[x] Đóng lại

TIN TỔNG HỢP       Ngày 10/01/2020


Quy định mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020; thay thế Quyết định số 106/2009/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia và trực tiếp quản lý các loại hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước gồm Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại trung ương và các tổ chức Dự trữ Nhà nước tại địa phương; có 01 Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng.

Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Trung ương gồm 09 đơn vị trực thuộc, giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm: Vụ Chính sách và Pháp chế; Vụ Kế hoạch; Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản; Vụ Quản lý hàng dự trữ; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Tài vụ - Quản trị; Văn phòng; Vụ Thanh tra - Kiểm tra và Cục Công nghệ thông tin, thống kê và Kiểm định hàng dự trữ.

Các tổ chức Dự trữ Nhà nước tại địa phương bao gồm các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Hà Nội, Tây Bắc, Hoàng Liên Sơn, Vĩnh Phú, Bắc Thái, Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, Cửu Long và Tây Nam Bộ. Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đều trực thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Trong Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có các Chi cục Dự trữ Nhà nước.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước được quy định chi tiết tại Điều 2 của Quyết định này.

Toàn văn Quyết định số 36/2019/QĐ-TTg.

Trường Giang

Giới thiệu

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân của mua bán người

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện các khuyến nghị Việt Nam chấp thuận theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người chu kỳ III

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 89/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019

​Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chủ trì công bố dự thảo kết luận kiểm tra tại Thành uỷ Cần Thơ

Năm 2020 phải đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019

Số lần truy nhập 43855950
Số người đang xem: 2371