TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 10/01/2020


 

VKSND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Phước

 triển khai công tác năm 2020

 

VKSND tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 08/01/2020, VKSND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020.

Năm 2019, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý là nhóm tội phạm về ma túy, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Trước tình hình đó, Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Các khâu công tác, các bộ phận nghiệp vụ đều bám sát và hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với yêu cầu của Quốc hội và của Ngành như: Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 96,5% (vượt 6,5%); tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra là 89,1% (vượt 9,1%); tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn truy tố đạt 99,5% (vượt 4,5%); phối hợp xác định 83 vụ án giải quyết theo thủ tục án hình sự trọng điểm, tổ chức 182 phiên tòa rút kinh nghiệm; các trường hợp tạm giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100% (vượt 5%). Với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, VKSND tỉnh vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Báu Hà, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh, VKSND tỉnh phải tiếp tục nghiên cứu, đề ra các biện pháp cụ thể, thiết thực để tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp nói chung và công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp nói riêng; phối hợp với Cơ quan điều tra, Toà án xử lý nghiêm minh, kịp thời các loại tội phạm, nhất là đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ và các vụ trọng án; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống vi phạm, tội phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Quỳnh Hoa, Viện trưởng VKSND tỉnh triển khai một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao, Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; chủ động, kịp thời xây dựng Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đề ra các biện pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo thực hiện; thực hiện tốt quy chế dân chủ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất về nghiệp vụ, kỷ luật công vụ; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020) và Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát Hà Tĩnh lần thứ IV.    

VKSND tỉnh Quảng Trị: Ngày 06/01/2020 VKSND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020.

Năm 2019, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Cán bộ, công chức, người lao động các đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể: Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; ban hành 11 kháng nghị, 188 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 14 kiến nghị phòng ngừa chung và đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận; các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành đạt và vượt theo kế hoạch. Những kết quả đạt được của VKSND tỉnh Quảng Trị đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích đạt được trong năm 2019, VKSND tỉnh Quảng Trị vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị

trao Cờ thi đua ngành KSND cho VKSND tỉnh Quảng Trị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cần, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội; thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Sau hội nghị, Viện trưởng VKSND cấp huyện và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh cần sớm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

VKSND tỉnh Bình Phước: Ngày 08/01/2020, VKSND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Phong, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác kiểm sát của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bình Phước năm 2019. Theo báo cáo, VKSND tỉnh đã triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao trong hoạt động nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm; 100% vụ án truy tố đúng thời hạn; truy tố đúng tội đạt 100%, không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Kịp thời phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động tư pháp, ban hành 268 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu các cơ quan sửa chữa, khắc phục; ban hành 14 kiến nghị phòng ngừa vi phạm tội phạm, góp phần đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm minh, quyền và lợi ích của công dân được tôn trọng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được quan tâm thực hiện tốt; chú trọng tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ công chức, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo, đào tào tại chỗ; bố trí, luân chuyển, điều động, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chủ trương về công tác cán bộ của Ngành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong nội bộ. Phối hợp tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Đồng chí Đoàn Văn Bắc, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước

 phát biểu kết luận hội nghị

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2019, VKSND tỉnh Bình Phước được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; 4 tập thể được tặng Bằng khen 2 năm liền là tập thể lao động xuất sắc; 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; 29 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2019.

Hồng Quyên

(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Thái Nguyên – Quảng Ninh – Hà Tĩnh

VKSND tỉnh Hải Dương triển khai công tác năm 2020

VKSND tỉnh Trà Vinh triển khai công tác năm 2020

VKSND các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Quảng Bình triển khai công tác năm 2020

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Tĩnh – Gia Lai – Sóc Trăng

Tin hoạt động VKSND địa phương Hà Tĩnh – Bình Định – Long An

VKSND các tỉnh Hà Giang, Bến Tre triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

VKSND tỉnh Kiên Giang đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

VKSND tỉnh Gia Lai triển khai công tác kiểm sát năm 2020

Tin hoạt động VKSND địa phương Hòa Bình – Tây Ninh

Số lần truy nhập 45657088
Số người đang xem: 3003