TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 16/01/2020


 

Tin hoạt động VKSND địa phương

Lai Châu – Sơn La – Bình Định

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 16/01/2020 gồm những nội dung chính sau: Đảng bộ VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019; VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020…

VKSND tỉnh Lai Châu: Ngày 15/01/2020, VKSND tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Trong năm 2019, Đảng bộ đã luôn bám sát nội dung, chương trình công tác, Nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp và nhiệm vụ công tác của Ngành, của địa phương. Đảng bộ lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Kiểm sát năm 2019, duy trì tốt mối quan hệ với Thủ trưởng cơ quan; thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nông Văn Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu

phát biểu tại hội nghị

Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; cấp ủy chi bộ, đảng bộ thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đảm bảo giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nội bộ cơ quan; duy trì và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nguyên tắc về tổ chức; thường xuyên quan tâm công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện đạt và vượt kế hoạch công tác phát triển đảng viên mới và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đảng bộ VKSND tỉnh luôn quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động có nề nếp, chất lượng và hiệu quả, qua đó góp phần vào việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác chuyên môn.

VKSND tỉnh Sơn La: Ngày 13/01/2020, VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo VKSND tỉnh báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2019. Theo đó, ngành Kiểm sát Sơn La quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, cấp ủy về cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tình hình ở các điểm nóng phức tạp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác, cụ thể: Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 90,6%; tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 99,3%; tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 98,7%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 99,8%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, đảm bảo chất lượng giải quyết án. Kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành các kiến nghị, kháng nghị khắc phục vi phạm, thiếu sót, sơ hở trong hoạt động tư pháp. Công tác xây dựng Ngành chuyển biến tích cực, từng bước kiện toàn tổ chức, cán bộ theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị trong Ngành chủ động bố trí, sắp xếp, phân công công tác cho Kiểm sát viên, cán bộ hợp lý đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác năm 2019 đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

         

VKSND tỉnh Sơn La nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước

Với những thành tích đạt được trong năm 2019, VKSND tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân cùng nhiều danh hiệu thi đua cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh biểu dương những kết quả ngành Kiểm sát Sơn La đạt được. Đồng chí đề nghị trong năm 2020, VKSND hai cấp chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự giải quyết các vụ việc phát sinh, kịp thời xử lý đúng quy định pháp luật các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng. Chủ động nghiên cứu, đề xuất chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trong năm 2020, ngành Kiểm sát Sơn La xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; kiểm sát chặt chẽ hoạt động thu thập chứng cứ, trực tiếp hỏi cung bị can, đề ra yêu cầu điều tra; phấn đấu không để xảy ra trường hợp đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do không cấu thành tội phạm, Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại, hành chính. Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức trong Ngành. Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, thực hiện số hóa hồ sơ; chấp hành nghiêm Quy chế số 279/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

VKSND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định: Vừa qua, VKSND huyện Phù Mỹ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Trần Minh Quốc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tổng kết năm 2019, VKSND huyện Phù Mỹ đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra và hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do ngành Kiểm sát và địa phương phát động, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2020, tập thể VKSND huyện Phù Mỹ quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác kiểm sát như sau: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của VKSND, TAND và công tác thi hành án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt 11 chỉ tiêu công tác; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, chọn khâu công tác kiểm sát đột phá nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Quốc, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định yêu cầu VKSND huyện Phù Mỹ tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy chế nghiệp vụ của Ngành; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng để giải quyết kịp thời các vụ án phức tạp, hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Chú trọng việc áp dụng các văn bản hướng dẫn pháp luật của cấp trên, kịp thời kháng nghị khi phát hiện bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, mỗi cán bộ, Kiểm sát viên phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, chấp hành nghiêm pháp luật và kỷ luật công vụ, hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020.

Hồng Quyên

(tổng hợp)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

VKSND tỉnh Đắk Lắk triển khai công tác năm 2020

VKSND thành phố Hà Nội đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai công tác năm 2020

Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Thái Bình – Đồng Tháp

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Bắc Giang – Nghệ An

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Thái Nguyên – Quảng Ninh – Hà Tĩnh

VKSND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Phước triển khai công tác năm 2020

VKSND tỉnh Hải Dương triển khai công tác năm 2020

VKSND tỉnh Trà Vinh triển khai công tác năm 2020

Số lần truy nhập 44715998
Số người đang xem: 2615