TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 16/01/2020


Vụ 15 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

 

Ngày 16/01/2020, Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 15) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15 chủ trì hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác của Vụ 15 đánh giá: Năm 2019, Vụ 15 đã bám sát, thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành năm 2019. Đơn vị đã tham mưu và hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ đề ra; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành nhiều quyết định quan trọng về thể chế và tổ chức cán bộ, nhất là Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

 

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15 phát biểu tại hội nghị

Tham mưu sửa đổi các quy chế, quy định về công tác cán bộ; điều động, chuyển đổi công tác đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các đơn vị của Ngành; hướng dẫn sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, nhất là đã tham mưu điều chỉnh 515 biên chế toàn Ngành. Tham mưu giúp việc, trình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định 943 Kiểm sát viên các ngạch đỗ kỳ thi tuyển năm 2018 đảm bảo đúng quy định; đồng thời tổ chức 03 đợt thi của Kỳ thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 với 1.517 người tham dự.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15 đề nghị toàn thể công chức Vụ 15 tiếp tục đoàn kết, phát huy năng lực chuyên môn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động, tự giác và bản lĩnh công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động hơn trong việc tham mưu, nhất là trong việc ban hành thông báo rút kinh nghiệm đối với các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương còn thiếu sót trong công tác cán bộ.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tích cực tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Ngành. Tập trung làm tốt Đề án tinh giản biên chế, Đề án Vị trí việc làm và Đề án tiền lương. Lãnh đạo các phòng trực thuộc phổ biến, quán triệt Chương trình, kế hoạch của Vụ đến từng công chức trong đơn vị để thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của đơn vị.

Giao Phòng Tổ chức cán bộ Trung ương tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Đảng uỷ Quân sự Trung ương trong việc bổ nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương; sửa đổi Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm sát. Phòng Tổ chức cán bộ địa phương theo dõi, bảo đảm có lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tham gia cấp ủy các cấp theo quy định.

Trường Giang


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Vụ 10 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao nghỉ hưu tại Hà Nội

Vụ 16 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Vụ 9 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Cục 2 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Vụ 13 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Vụ 5 VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Công đoàn VKSND tối cao trao quà tại Viện Huyết học Truyền máu TW

Nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong giai đoạn mới

Vụ 3 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Số lần truy nhập 45541153
Số người đang xem: 1736