TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 20/01/2020


VKSND tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức,

viên chức, người lao động và triển khai công tác năm 2020

 

Ngày 20/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.

Đại biểu khách mời có đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại biểu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và 325 đại biểu đương nhiên và đại biểu của các đơn vị trực thuộc bầu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao

phát biểu tại hội nghị

Theo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết và tổng kết phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019, năm qua, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2019; đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác năm 2019 của Ngành được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương tại Hội nghị triển khai công tác năm.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức cán bộ; thực hiện nghiêm việc tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và luân chuyển, biệt phái cán bộ. Đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với chất lượng và hiệu quả các mặt công tác; đổi mới, nâng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ; tổng hợp, phổ biến những cách làm hay, biện pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ trong toàn Ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam

phát biểu tại hội nghị

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan chủ động phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng; nghiên cứu tìm hiểu những quy định mới của luật. Kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; nâng cao chất lượng bếp ăn tập thể và tổ chức khám sức khỏe cho hơn 600 đoàn viên. Phối hợp với các đoàn thể thăm hỏi, phát động quyên góp ủng hộ các đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo; phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động từ thiện ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng bị thiệt hại do mưa bão.

Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đạt được trong năm 2019. Hoạt động của Công đoàn cơ quan góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nói riêng và ngành Kiểm sát nhân dân nói chung. Trao đổi về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đề nghị Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì nề nếp, làm tốt vai trò phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; làm tốt và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra nhân dân.

Tiếp tục làm tốt vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn. Thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong quá trình tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng chí tin tưởng, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục đạt được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc cải cách tư pháp và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao; sự ủng hộ của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, Ban Thanh tra nhân dân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác và Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2018, 2019. Ban Thanh tra nhân dân phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành chế độ thời gian làm việc, kỷ luật nghiệp vụ, sử dụng trang phục Ngành, thực hiện văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; giám sát thường xuyên việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ tại nơi để xe ôtô, xe máy và bếp ăn tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Công đoàn Viên chức Việt Nam đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời khẳng định, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị đã đề ra năm 2019.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến đề nghị các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tập trung đề ra các biện pháp để triển khai, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, đặc biệt là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cùng với đó thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành; khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nâng cao đạo đức công vụ của công chức, viên chức, người lao động cơ trong thực hiện nhiệm vụ và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ Ngành.

Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm sử dụng công nghệ cao; đẩy nhanh việc đàm phán, ký các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; xây dựng, triển khai thực hiện dự án công nghệ thông tin, bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người lao động tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thi đua hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của Ngành lần thứ VI và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2020 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Thư chúc mừng năm mới của Viện trưởng VKSND tối cao

Vụ 10 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Đại học Kiểm sát Hà Nội trao bằng Cử nhân khóa III hệ chính quy chuyên ngành Luật

Vụ 12 VKSND tối cao thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKS quân sự Trung ương

Lãnh đạo VKSND tối cao thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo VKSND tối cao

Gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao nghỉ hưu tại Hà Nội

Vụ 16 VKSND tối cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Vụ 9 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2020

Số lần truy nhập 44715442
Số người đang xem: 2170