TIN TỔNG HỢP       Ngày 03/02/2020


Sửa đổi cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí

cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2020.

Cơ chế Trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, thiên tai

 Ngân sách Trung ương hỗ trợ về dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng như sau:

- Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Hỗ trợ tối đa 80% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

- Các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương: Hỗ trợ tối đa 70% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%: Hỗ trợ tối đa 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

- Các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện;

- Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về hỗ trợ thiệt hại do nắng nóng, hạn hán

Thực hiện quy trình, nội dung hỗ trợ và cơ chế Trung ương hỗ trợ cho các địa phương theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định này. Trường hợp phát sinh nhu cầu kinh phí phòng, chống hạn hán vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ từ dự phòng ngân sách Trung ương theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước.

Toàn văn Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg

Hải Dương 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

​Chùm ảnh: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Ban Bí thư chỉ đạo phòng, chống dịch do virus corona theo “4 tại chỗ”

Lời chúc Tết Canh Tý 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Sửa đổi, bổ sung quy định về thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản

Một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hoá bất hợp pháp

Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

Nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân của mua bán người

Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Số lần truy nhập 45363893
Số người đang xem: 1920