TIN TỔNG HỢP       Ngày 06/02/2020


Quy định về đánh giá chất lượng dịch vụ

của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

Vừa qua, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2020, thay thế Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ.

Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ và tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Thông tư gồm 4 Chương, 14 Điều gồm: Quy định chung; Đánh giá hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Điều khoản thi hành.

Nguyên tắc, tần suất và kinh phí thực hiện đánh giá:

- Tổ chức và cá nhân được giao nhiệm vụ đánh giá phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan và kịp thời của việc đánh giá.

- Việc đánh giá có thể được thực hiện đồng thời hoặc riêng rẽ đối với từng hạng mục: hoạt động hay chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

- Việc đánh giá được thực hiện 5 năm một lần hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền để phục vụ quản lý nhà nước và phải được thực hiện bởi các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ đánh giá khoa học và công nghệ, do Bộ Khoa học và công nghệ lựa chọn, quyết định.

- Kinh phí đánh giá được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và được giao cho tổ chức đánh giá phù hợp. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài những quy định chung, nội dung Thông tư quy định rõ về đánh giá hoạt động, đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cụ thể: Tiêu chí đánh giá, phương pháp thực hiện đánh giá và quy trình đánh giá.

Tổ chức đánh giá, tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và tổ chức, cá nhân liên quan đang trong quá trình tiến hành đánh giá hoạt động theo quy định tại Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định của Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN.

Toàn văn Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN.

Trường Giang

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm

Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Quy định của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

​Chùm ảnh: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sửa đổi cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Ban Bí thư chỉ đạo phòng, chống dịch do virus corona theo “4 tại chỗ”

Lời chúc Tết Canh Tý 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Số lần truy nhập 47073402
Số người đang xem: 2269