TIN TỔNG HỢP       Ngày 07/02/2020


Quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

 

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT về quy hoạch băng tần 694-806 Mhz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 16/02/2020.

Theo đó, Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT được áp dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced[1] và các phiên bản tiếp theo.Áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện tại Việt Nam.

Băng tần 694-806 MHz được quy hoạch như sau:

 

- Đoạn băng tần 703-733 MHz và 758-788 MHz được phân chia như sau: Đoạn băng tần 703-733 MHz được dành làm băng tần đường lên, phân chia thành 03 khối là B1, B2 và B3, mỗi khối có độ rộng 10 MHz. Đoạn băng tần 758-788 MHz được dành làm băng tần đường xuống, phân chia thành 03 khối là B1’, B2’ và B3’, mỗi khối có độ rộng 10 MHz. Doanh nghiệp được xem xét cấp phép không quá 01 khối trong tổng số 03 khối song công phân chia theo tần số (FDD) là B1-B1’, B2-B2’, B3-B3’ và được sử dụng theo quy định trong giấy phép sử dụng băng tần.

- Đoạn băng tần 694-703 MHz được dành làm băng tần bảo vệ.

- Đoạn băng tần 733-758 MHz và 788-806 MHz: Các hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong các đoạn băng tần này phải có kế hoạch chuyển đổi tần số để giải phóng băng tần, không được triển khai mới hệ thống vô tuyến chuyên dùng trong các đoạn băng tần này.

- Khi sử dụng đoạn băng tần 786-788 MHz, để không gây nhiễu có hại cho hệ thống vô tuyến chuyên dùng hiện đang tạm thời hoạt động trong đoạn băng tần này tại một số khu vực, doanh nghiệp phải bảo đảm mức cường độ điện trường không vượt quá 42 dBμV/m/3MHz đo ở độ cao 10 mét từ mặt đất; trong trường hợp nhiễu có hại xảy ra, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý hết nhiễu theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện).

Các tổ chức, cá nhân không được sử dụng mới và triển khai thêm các thiết bị vô tuyến điện không phải là IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo trong băng tần 694-806 MHz. Các doanh nghiệp triển khai hệ thống thông tin di động IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo trong băng tần 694-806 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễu có hại….

Xem toàn văn Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT tại đây.

Thành Luân

(giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết

Quy định về đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm

Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông

Quy định của Ban Bí thư về thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

​Chùm ảnh: Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng

Sửa đổi cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh

Số lần truy nhập 47071336
Số người đang xem: 2649