TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 10/02/2020


Tin hoạt động VKSND địa phương

Sơn La – Hải Dương – Sóc Trăng

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 10/02/2020 gồm những nội dung chính sau: Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2020; VKSND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2019; sáp nhập các đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Sóc Trăng.

VKSND tỉnh Sơn La: Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2020 nhằm tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Sa Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Sa Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đánh giá năm 2019, Đảng bộ VKSND tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong Đảng bộ không có cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý, điều hành; cán bộ, đảng viên trong đảng bộ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn nêu cao tính tiên phong trong công tác; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động và kỷ luật nghiệp vụ của Ngành.

Theo báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, công tác xây dựng chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra; chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu thực chất, nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, hấp dẫn, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng. Vai trò lãnh đạo của Cấp ủy đảng không ngừng được củng cố, tăng cường; ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đồng chí Sa Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh

tặng giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đổi mới công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý, giữ gìn phẩm chất của người cán bộ Kiểm sát; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảm bảo xét xử đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

VKSND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương: Vừa qua, VKSND huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự cùng cấp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2019 và đề ra phương hướng công tác phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và kiểm sát thi hành án dân sự năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hà, Viện trưởng VKSND huyện; đồng chí Phạm Thị Bích Huệ, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ cùng lãnh đạo Viện, lãnh đạo Chi cục THADS, Kiểm sát viên, Chấp hành viên của hai cơ quan.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Quang Trung, Phó chi cục trưởng Chi cục THADS trình bày dự thảo Nghị quyết công tác phối hợp năm 2019 và phương hướng công tác phối hợp hai ngành năm 2020. Theo đó, năm 2019, do có sự phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo hai ngành nên kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính và kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu được giao; các vi phạm về trình tự và thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên cơ bản được khắc phục; triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp trong năm đã đề ra, Chi cục THADS huyện đã kịp thời chuyển giao đầy đủ các quyết định về thi hành án cho VKSND huyện, VKSND huyện đã kiểm sát chặt chẽ, đầy đủ các quyết định về thi hành án. Hai ngành đã chủ động phối hợp rà soát các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật gửi đến cơ quan THADS; phối hợp xác minh 100% các việc phân loại mới chưa có điều kiện thi hành và 100% các việc có điều kiện nhưng chây ỳ không thi hành án…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hà, Viện trưởng VKSND huyện chỉ rõ những tồn tại trong công tác phối hợp năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh hai ngành cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm giải quyết dứt điểm những vụ việc đã cưỡng chế thành công và dự kiến cưỡng chế thi hành án dân sự; đẩy nhanh tiến độ thi hành án các việc liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng; tăng cường kiểm sát, kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự.

VKSND tỉnh Sóc Trăng: Vừa qua, VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ công bố Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Sóc Trăng và Quyết định về việc điều động và giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng. Đồng chí Đinh Gia Hưng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh dự và chỉ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trầm Thiện Minh, Trưởng phòng 15 công bố Quyết định số 59/QĐ-VKSTC ngày 31/01/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sáp nhập đơn vị cấp phòng thuộc VKSND tỉnh Sóc Trăng, cụ thể: Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin với Văn phòng tổng hợp (tên đơn vị mới là Văn phòng tổng hợp); Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp với Thanh tra (tên đơn vị mới là Phòng Thanh tra - Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, gọi tắt là Thanh tra - Khiếu tố); Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự với phòng Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (tên đơn vị mới là Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, gọi tắt là Phòng Kiểm sát việc giam, giữ và thi hành án).

Sau khi sáp nhập, VKSND tỉnh Sóc Trăng có 09 đơi vị cấp phòng. Đồng thời triển khai các Quyết định điều động và giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng, có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2020.

Lãnh đạo VKSND tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định

điều động và giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng thuộc VKSND cấp tỉnh; đồng thời yêu cầu các phòng khi sáp nhập khẩn trương phân công cán bộ, xây dựng quy chế làm việc đi vào hoạt động; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ…

Thành Luân

(tổng hợp)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên - Quảng Trị - Sóc Trăng

VKSND tỉnh Đắk Lắk có Viện trưởng mới

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Bình – Tây Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Bình – Nghệ An – Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Dương – Quảng Ninh – Nghệ An – Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Lai Châu – Hải Dương – Hà Tĩnh – Bình Định

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu – Sơn La – Bình Định

VKSND tỉnh Đắk Lắk triển khai công tác năm 2020

VKSND tỉnh Thái Nguyên triển khai công tác năm 2020

VKSND thành phố Hà Nội đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Số lần truy nhập 44715518
Số người đang xem: 2240