TIN TỔNG HỢP       Ngày 25/02/2020


Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương

đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

 

Ngày 17/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Nghị định này quy định việc thực hiện thí điểm về quản lý lao động, xây dựng thang lương, bảng lương; tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên năm 2020 tại tập đoàn, tổng công ty sau:

-  Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

- Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP.

- Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Các công ty mẹ nêu trên sau đây gọi chung là công ty.

Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

3. Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp và cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.

Nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng

1. Chính sách tuyển dụng và sử dụng lao động, tiền lương, tiền thưởng của công ty do công ty quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Tiền lương, tiền thưởng của người lao động, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên công ty gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.

3. Nhà nước quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thông qua quy định giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho cơ quan đại diện chủ sở hữu và người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại công ty; đối với công ty cổ phần thì cơ quan đại diện chủ sở hữu căn cứ quy định tại Nghị định này, chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty để tham gia, biểu quyết tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông.

Toàn văn Nghị định số 20/2020/NĐ-CP.

Hải Dương

 

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Đề xuất giảm số lượng các Bộ, cơ quan ngang bộ

Quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Giải pháp thúc đẩy năng suất lao động quốc gia

Quy định mức nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Quy định mới về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự

Bế mạc phiên họp thứ 42 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 42

Phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Số lần truy nhập 47208761
Số người đang xem: 1657