TIN TỔNG HỢP       Ngày 27/02/2020


Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

 

Ngày 11/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt. 

Đối tượng áp dụng

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo quy định tại Nghị định này. 

2Các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định này bao gồm: 

a) Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam;  

b) Đơn vị sự nghiệp công lập; 

c) Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 

d) Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; 

đ) Nhà thầu nước ngoài là tổ chức theo quy định của pháp luật về đấu thầu; 

e) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; 

g) Tổ chức nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. 

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả 

1. Hình thức xử phạt chính 

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt quy định tại Khoản 1 Điều 3, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như sau: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

c) Trục xuất. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

b) Buộc tháo dỡ công trình hoặc phần công trình xây dựng; 

c) Buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

d) Buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;

đ) Buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; 

e) Buộc thực hiện việc giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

g) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính; 

h) Buộc tiêu hủy sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; 

Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền 

1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân, mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cùng hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. 

3. Thẩm quyền phạt tiền của những người được quy định từ Điều 14 đến Điều 22 Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; đối với hành vi vi phạm của tổ chức, người có thẩm quyền được phạt tiền bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân./. 

Toàn văn Nghị định số 18/2020/NĐ-CP.

Hải Dương

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Đề xuất giảm số lượng các Bộ, cơ quan ngang bộ

Quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Giải pháp thúc đẩy năng suất lao động quốc gia

Quy định mức nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Quy định mới về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự

Bế mạc phiên họp thứ 42 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 42

Số lần truy nhập 45363667
Số người đang xem: 1683