TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 27/02/2020


Tin hoạt động VKSND địa phương

Sóc Trăng – Tây Ninh – Phú Thọ

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 27/02/2020 gồm các nội dung chính sau: Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đảng bộ VKSND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020; VKSND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, Công an huyện cùng cấp.

VKSND tỉnh Sóc Trăng: Vừa qua, Đảng bộ VKSND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Lý Bình Cang, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành ủy cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy VKSND tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; quán triệt đến cán bộ, Đảng viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống lại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thực hiện đồng bộ việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng với việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy phù hợp và sát với tình hình thực tế, nhiệm vụ của Đảng bộ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát, nội dung tập trung vào việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc, chế độ công tác; việc thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ,…

Công tác lãnh chỉ đạo các đoàn thể, Đảng ủy tạo mọi điều kiện cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo quy chế, điều lệ; tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động phong trào do cơ quan và đoàn thể cấp trên phát động gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lý Bình Cang, Bí thư Đảng uỷ Các cơ quan và Doanh nghiệp đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Đảng bộ VKSND tỉnh trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, cũng thống nhất cao với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ VKSND tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí đề nghị Đảng bộ VKSND tỉnh trong nhiệm kỳ tới cần thực hiện đạt hiệu quả, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, tạo nguồn phát triển Đảng viên mới; đẩy mạnh thực hiện kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, Đảng viên; kịp thời xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đại hội đã bầu ra 09 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ mới và đồng chí Đinh Gia Hưng, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, Đại hội cũng đã bầu chọn 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội cấp trên.

VKSND tỉnh Tây Ninh: Sáng ngày 27/02/2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020  về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và người lao động trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Chỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Tổng hợp Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chuyên đề năm 2020 với 2 nội dung chính đó là: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới”.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong đó nhấn mạnh đến các biểu hiện trong công tác và sinh hoạt như: Sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các “bệnh” tham nhũng, lười biếng, nói một đằng, làm một nẻo…; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Ngô Văn Hối nhấn mạnh, thông qua việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020, mỗi cán bộ, Đảng viên và người lao động trong đơn vị cần nâng cao hơn nữa nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị quý báu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó, nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, thực hiện và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, chung sức, đồng lòng nhằm thực hiện có hiệu quả nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề năm 2020, gắn với thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đơn vị mình góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

VKSND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ: Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020,  ngày 25/02/2020, VKSND huyện Tân Sơn tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ, Công an huyện cùng cấp. Đồng chí Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Viện trưởng VKSND huyện Tân Sơn làm Trưởng đoàn.

Tại buổi kiểm sát, đồng chí Ngô Tiến Dũng, Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn đã báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn, thời điểm từ ngày 01/12/2019 đến ngày 24/02/2020.

Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra buồng tạm giữ, tạm giam; nơi ăn, ở, thăm gặp; y tế; khu nhà bếp; gặp hỏi người bị tạm giữ, tạm giam. Đoàn kiểm sát nhận thấy, các loại sổ được mở, cập nhật đầy đủ theo quy định tại Thông tư 20/2016/TT-BCA ngày 08/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an; ciệc thực hiện các chế độ ăn, mặc, ở, chế độ thăm thân, nhận quà và các chế độ khác đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi kiểm sát

Tuy nhiên, công tác thi hành tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Tân Sơn đã công bố dự thảo kết luận và dự thảo kiến nghị yêu cầu Nhà tạm giữ Công an huyện Tân Sơn kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành tạm giữ, tạm giam.

TL

(tổng hợp)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Bình – Lạng Sơn – Quảng Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu - Hải Dương - Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Sóc Trăng – Hà Nội – Hà Tĩnh – Hậu Giang – Hà Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu - Lào Cai - Gia Lai

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Dương - Quảng Trị - Long An

Tin hoạt động VKSND địa phương Cao Bằng – Hà Tĩnh – Sóc Trăng – Bạc Liêu

Trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hậu Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Điện Biên – Thanh Hoá – Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Tuyên Quang – Hà Tĩnh – Bạc Liêu

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Dương – Quảng Ninh

Số lần truy nhập 47220338
Số người đang xem: 1704