TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 04/03/2020


Đại hội Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Ngày 04/3/2020, Chi bộ Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật VKSND tối cao (Vụ 10) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; đồng chí Phan Văn Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 10; đồng chí Đoàn Văn Thắng, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 10 và toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ 10.

Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao

phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Đoàn Văn Thắng, Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ 10 trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ. Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Ban Chi ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; chỉ đạo chính quyền Vụ 10 đẩy mạnh công tác chuyên môn, tích cực triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nên đạt nhiều kết quả tích cực, vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ được giao. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên như giải quyết đơn, án, đơn vị tập trung nghiên cứu, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên sâu cho Viện kiểm sát địa phương, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát trong toàn Ngành.

Đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ 10 phát biểu tại Đại hội

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên được Chi bộ quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; thường xuyên sinh hoạt chi bộ định kỳ nhằm ổn định tư tưởng, chính trị, cập nhật kiến thức mới... nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, Đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Chi ủy thường xuyên chăm lo, giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho Đảng viên, công chức; việc học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) được các Đảng viên trong Chi bộ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Cùng với việc triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chi bộ thực hiện nghiêm việc xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ rõ tồn tại, khuyết điểm để có giải pháp khắc phục.

Đồng chí Đoàn Văn Thắng, Bí thư Chi bộ Vụ 10 nhiệm kỳ 2017 - 2020

trình bày báo cáo tại Đại hội

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 cũng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phòng ngừa vi phạm, tăng cường sự lãnh đạo của Chi ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong Chi bộ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đánh giá cao kết quả của Ban Chi ủy và toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ 10 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao đề nghị Ban Chi ủy Vụ 10 nhiệm kỳ 2020 - 2022 cần phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, đồng thời thực hiện tốt một số nội dung, như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công chức, Đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn.

Toàn cảnh Đại hội

Giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, Đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; nói và làm theo Nghị quyết; kiên quyết phòng, chống sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Sâu sát trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Đảng viên. Thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; chú trọng công tác phát triển Đảng viên, bảo đảm quy trình, tiêu chuẩn và đúng quy định. Tiếp tục quán triệt, học tập, triển khai đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương theo yêu cầu của Đảng ủy VKSND tối cao.

Ban Chi ủy Vụ 10 nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ Vụ 10 nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm 03 Đảng viên, đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Đoàn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng làm Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Trần Thị Hương Giang, Phó Vụ trưởng làm Chi ủy viên.

TG

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 1 VKSND tối cao

Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao chấp nhận 100% kháng nghị của Viện trưởng VKSND tối cao đối với các bản án hành chính, kinh doanh thương mại trong Quý I/2020

Trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng Vụ 5 VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 15 VKSND tối cao

Khối thi đua số 4 VKSND tối cao ký kết Giao ước thi đua năm 2020

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao

Thực hiện quy trình kiện toàn Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015 - 2020

Vụ 8 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của VKSND triển khai công tác năm 2020

Giao ban công tác Văn phòng tháng 02/2020

Số lần truy nhập 47219828
Số người đang xem: 1519