TIN TỔNG HỢP       Ngày 05/03/2020


Quy định mới về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân

 

Ngày 10/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/3/2020, thay thế Thông tư số 07/2018/TT-BCA ngày 12/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thông tư này áp dụng đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ phạm nhân; người đã có quyết định thi hành án phạt tù của Tòa án đang ở trong trại giam, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện) chờ chuyển đến nơi chấp hành án phạt tù; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự.

Chế độ gặp của phạm nhân:

- Phạm nhân được gặp nhân thân theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Phạm nhân có thể được kéo dài thời gian gặp nhân thân; gặp vợ, chồng ở phòng riêng khi có ít nhất 02 quý liền kề gặp nhân thân được xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên.

- Phạm nhân là người dưới 18 tuổi được gặp nhân thân theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Phạm nhân là người dưới 18 tuổi có ít nhất hai quý liền kề với thời điểm gặp thân nhân được xếp loại tốt và thời gian từ khi xếp loại quý liền kề gần nhất đến thời điểm gặp nhân thân được nhận xét, đánh giá, xếp loại chấp hành án phạt tù tốt và được khen thưởng do có thành tích lao động, học tập theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì Giám thị trại giam có thể xem xét, giải quyết việc kéo dài thời gian gặp ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ đẻ ở phòng riêng nhưng không quá 24 giờ.

- Mỗi lần phạm nhân lập công hoặc được khen thưởng bằng hình thức "tăng số lần gặp nhân thân" theo quy định tại khoản c Điều 41 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì được gặp nhân thân thêm 01 lần trong 01 tháng.

- Phạm nhân vi phạm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì 02 tháng được gặp nhân thân 01 lần, mỗi lần không quá 01 giờ cho đến khi Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện (Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân) công nhận đã tiến bộ theo quy định.

- Phạm nhân đang bị điều tra, truy tố, xét xử về hành vi phạm tội khác mà cơ quan đang thụ lý vụ án có văn bản đề nghị cơ sở giam giữ phạm nhân không cho phạm nhân gặp nhân thân, đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hoặc yêu cầu hoặc yêu cầu cơ sở giam giữ phạm nhân phối hợp để giám sát chế độ gặp của phạm nhân thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ xem xét thực hiện theo đề nghị của cơ quan đang thụ lý vụ án và giải thích rõ cho người đến gặp phạm nhân.

- Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân phải tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, tết theo giờ làm việc của đơn vị.

- Khi phạm nhân được kéo dài thời gian gặp thân nhân không quá 03 giờ hoặc gặp vợ, chồng ở phòng riêng hoặc phạm nhân là người dưới 18 tuổi gặp thân nhân ở phòng riêng không quá 24 giờ thì trong thời gian phạm nhân gặp nhân thân, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân căn cứ điều kiện cụ thể có thể xem xét cho phạm nhân ăn cơm cùng thân nhân tại căng tin Nhà gặp phạm nhân, thời gian ăn cơm không quá 01 giờ.

Việc tổ chức cho phạm nhân gặp và ăn cơm cùng thân nhân phải kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân, quản lý chặt chẽ phạm nhân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn cho nhân thân phạm nhân.

Đối tượng được gặp phạm nhân

- Thân nhân được gặp phạm nhân gồm: Ông, bà nội; ông, bà ngoại; bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (hoặc chồng); bố, mẹ nuôi hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp; anh, chị, em ruột; anh, chị, em vợ (hoặc chồng); cô, dì, chú, bác, cậu, cháu ruột.

Mỗi lần đến gặp phạm nhân tối đa không quá 03 thân nhân, trường hợp đặc biệt do yêu cầu giáo dục cải tạo, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân có thể quyết định việc tăng số lượng thân nhân được gặp phạm nhân nhưng không quá 05 người và phải đảm bảo việc phạm nhân gặp thân nhân không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân.

- Trường hợp đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác đề nghị được gặp phạm nhân thì Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân xem xét, giải quyết nếu xét thấy phù hợp với lợi ích hợp pháp của phạm nhân cũng như yêu cầu quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân và phòng, chống tội phạm.

Ngoài ra, Thông tư còn quy định chi tiết về Nhà gặp phạm nhân; việc phạm nhân nhận quà, nhận thư, gửi thư; liên lạc với thân nhân bằng điện thoại;...

Toàn văn Thông tư số 14/2020/TT-BCA.

TG (Giới thiệu)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Đề xuất giảm số lượng các Bộ, cơ quan ngang bộ

Quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Giải pháp thúc đẩy năng suất lao động quốc gia

Quy định mức nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Quy định mới về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự

Bế mạc phiên họp thứ 42 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Số lần truy nhập 45455707
Số người đang xem: 1938