TIN TỔNG HỢP       Ngày 06/03/2020


Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính

trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện

 

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo đó, Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực bưu chính; viễn thông, kinh doanh dịch vụ viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; giao dịch điện tử.

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

Hình thức xử phạt chính: Cảnh cáo và phạt tiền.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau:

- Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng đối với giấy phép bưu chính, Giấy phép Viễn thông, Giấy phép thiết lập mạng viễn thông, Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, Giấy phép thiết lập mạng xã hội, Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1, Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, Giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

- Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng;

- Trục xuất.

Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau: Buộc nộp lại tổng số tiền tương đương tổng số tiền đã được nạp vào tài khoản chính của Bộ xác định thuê bao (SIM), trường hợp không thể xác định chính xác, số tiền phải nộp lại trên mỗi SIM được áp dụng theo công thức 100.000 đồng nhân với số tháng vi phạm; buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế; buộc thu hồi số thuê bao, đầu số, kho số viễn thông; buộc thu hồi tài nguyên Internet, tên miền, địa chỉ Internet (IP), số hiệu mạng (ASN); buộc thu hồi mã số quản lý, số cung cấp dịch vụ; buộc hoàn trả địa chỉ IP, ASN, tên miền; buộc nộp lại phí sử dụng tần số trong thời gian sử dụng tần số không có giấy phép hoặc sử dụng sai nghiệp vụ, phương thức phát; buộc nộp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên; buộc hoàn trả lại bưu gửi; buộc thanh toán đầy đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng tài nguyên Internet…

Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực bưu chính và giao dịch điện tử đối với cá nhân là 40.000.000 đồng. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. Các hình thức xử phạt cụ thể cho từng hành vi vi phạm được quy định cụ thể tại Nghị định này.

Toàn văn Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

TL

(giới thiệu)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Quy định mới về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Đề xuất giảm số lượng các Bộ, cơ quan ngang bộ

Quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Giải pháp thúc đẩy năng suất lao động quốc gia

Quy định mức nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

Quy định mới về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp kỹ thuật hình sự

Số lần truy nhập 45455737
Số người đang xem: 1926