TIN HOẠT ĐỘNG VKSND ĐỊA PHƯƠNG       Ngày 05/03/2020


Tin hoạt động VKSND địa phương

Sóc Trăng – Bình Phước – Hà Nam

 

Tin hoạt động VKSND địa phương ngày 05/03/2020, gồm các nội dung chính sau: VKSND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trực tiếp kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại UBND các phường trên địa bàn Thành phố; Cụm thi đua số 1 thuộc VKSND tỉnh Bình Phước ký Giao ước thi đua năm 2020; VKSND và Đài phát thanh thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

VKSND thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng: Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-VKS-THADS ngày 19/02/2020 của Viện trưởng VKSND thành phố Sóc Trăng về việc kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự năm 2020, vừa qua, VKSND thành phố Sóc Trăng đã trực tiếp kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự tại UBND các phường trên địa bàn thành phố Sóc Trăng.

Toàn cảnh buổi kiểm sát

Bám sát chỉ tiêu công tác nghiệp vụ của Ngành, trên cơ sở phân loại các vụ việc thi hành án dân sự của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sóc Trăng, Kiểm sát viên đã phối hợp với đại diện lãnh đạo UBND các phường, cán bộ, công chức liên quan đến công tác thi hành án dân sự và Trưởng ban nhân dân các khóm, nơi cư trú của người phải thi hành án; tiến hành kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự đối với 140/549 việc chưa có điều kiện thi hành án tại các phường trên địa bàn Thành phố.

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án thấy: Đa số các trường hợp người phải thi hành án không có thu nhập hoặc có thu nhập nhưng chỉ đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng; có trường hợp đã bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống, khi đi không khai báo với chính quyền địa phương, nên không biết rõ họ đi đâu, làm gì và không có tài sản tại địa phương để đảm bảo thi hành án.

Thông qua công tác kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án nhằm bảo đảm cho hoạt động này tuân thủ pháp luật, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật để giảm lượng án tồn đọng ở mức thấp nhất. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa Viện kiểm sát và Chi cục Thi hành án dân sự cùng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

VKSND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước: Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-VKS ngày 03/02/2020 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong VKSND tỉnh Bình Phước, Cụm thi đua số 01 gồm 06: VKSND cấp huyện (Đồng Xoài, Bình Long, Đồng Phú, Lộc Ninh, Chơn Thành và Hớn Quản). Trong đó, VKSND huyện Hớn Quản được chỉ định là Cụm trưởng, VKSND huyện Lộc Ninh là Cụm phó Cụm thi đua.

Để nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các đơn vị trong Cụm thi đua số 01; đồng thời, làm cơ sở cho việc đánh giá, bình xét các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong Cụm, vừa qua, VKSND huyện Hớn Quản đã tổ chức Lễ ký giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước phụ trách Cụm thi đua số 01, các đồng chí lãnh đạo VKSND 06 đơn vị trong Cụm.

Đại diện lãnh đạo 06 đơn vị ký Giao ước thi đua năm 2020

Hội nghị đã tiến hành thảo luận trên tinh thần bám sát hướng dẫn của VKSND tối cao quy định về tổ chức, hoạt động của Cụm, Khối thi đua trong VKSND tỉnh Bình Phước và thống nhất các nội dung giao ước thi đua năm 2020 theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Bước đầu, Cụm thi đua số 01 phát động, tổ chức triển khai nghiêm các phong trào thi đua trong năm 2020 theo kế hoạch. Đổi mới công tác cán bộ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hân, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã biểu dương tinh thần tiên phong của Cụm thi đua số 1 trong việc triển khai thực hiện Quy định về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua; đồng thời, nhấn mạnh, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ theo Chỉ thị công tác, Kế hoạch, Chương trình, Hướng dẫn của VKSND tối cao, các chỉ tiêu Quốc hội giao, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 cần quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm; xây dựng và đẩy mạnh các phong trào thi đua theo chuyên đề; tích cực bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiên tiến; tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc giúp công tác thi đua, khen thưởng thực sự hiệu quả.

VKSND thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam: Vừa qua, VKSND thị xã Duy Tiên và Đài phát thanh thị xã Duy Tiên tổ chức ký Quy chế phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật và đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Dự Lễ ký kết có các đồng chí Trương Quốc Việt, Ủy viên  Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duy Tiên; đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Viện trưởng VKSND thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Đài truyền thanh thị xã; lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, cán bộ, phóng viên của VKSND và Đài truyền thanh Thị xã.

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Quy chế phối hợp thông tin, tuyên truyền.

Tại buổi Lễ, VKSND và Đài truyền thanh thị xã Duy Tiên đã thông qua các nội dung phối hợp tuyên truyền. Viện kiểm sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho Đài Truyền thanh thị xã tuyên truyền về các hoạt động nổi bật của đơn vị, như: Kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; kết quả đấu tranh, xử lý tội phạm ma túy, xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn; tấm gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hội nghị, hội thảo liên quan đến triển khai, thi hành các bộ luật, luật… Đài Truyền thanh Thị xã có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chuyên trang, chuyên mục Pháp luật và đời sống trong chương trình phát thanh; phối hợp thường xuyên với Viện kiểm sát để thu thập thông tin viết bài tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng Đài truyền thanh thị xã Duy Tiên khẳng định, việc ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng; đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, 2 cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin trong công tác tuyên truyền, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Duy Tiên.

TL

(tổng hợp)


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Bình – Hà Nội – Quảng Nam

Tin hoạt động VKSND địa phương Quảng Ninh – Lai Châu – Bình Định

Tin hoạt động VKSND địa phương Hoà Bình – Thừa Thiên - Huế – Phú Thọ

Tin hoạt động VKSND địa phương Hoà Bình – Lào Cai– Phú Thọ

Tin hoạt động VKSND địa phương Sóc Trăng – Tây Ninh – Phú Thọ

Tin hoạt động VKSND địa phương Thái Bình – Lạng Sơn – Quảng Ninh

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu - Hải Dương - Hà Tĩnh

Tin hoạt động VKSND địa phương Sóc Trăng – Hà Nội – Hà Tĩnh – Hậu Giang – Hà Giang

Tin hoạt động VKSND địa phương Lai Châu - Lào Cai - Gia Lai

Tin hoạt động VKSND địa phương Hải Dương - Quảng Trị - Long An

Số lần truy nhập 45363428
Số người đang xem: 1433