TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 06/03/2020


Vụ 15 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

 

Ngày 06/3/2020, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần Thứ II (2020 – 2025). Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15 VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua – Khen thưởng cùng lãnh đạo, công chức Vụ 15 VKSND tối cao.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Vụ trưởng Vụ 15 trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua và kết quả khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020. Theo đó, trong 5 năm qua, Vụ 15 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng, các nghị định của Chính phủ và các chỉ thị, kết luận, thông tư, quy định, hướng dẫn của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15 tặng hoa chúc mừng

các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn thể công chức. Các nội dung thi đua được đổi mới, luôn gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành; các chỉ tiêu thi đua đề ra bám sát nhiệm vụ chính trị của từng phòng; do vậy, các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi đua hằng năm đều hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Công tác khen thưởng luôn được quan tâm; việc khen thưởng đảm bảo tính kịp thời, chính xác và có tính động viên cao; đã lượng hóa tỷ lệ khen thưởng cho từng đối tượng trong các văn bản hướng dẫn về khen thưởng; đồng thời, gắn trách nhiệm của cá nhân người lãnh đạo cấp phòng với thành tích của tập thể để xem xét, đề nghị khen thưởng.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng những năm tiếp theo được Vụ 15 xác định: Đẩy mạnh đổi mới, tuyên truyền sâu rộng về vai trò, tác dụng của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát nhân dân; nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức trong đơn vị về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của Ngành theo các chương trình công tác tháng, quý, năm, nội dung cụ thể, thiết thực,…

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

TL


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Khối thi đua số 1 VKSND tối cao ký Giao ước thi đua năm 2020

Đại hội Chi bộ Vụ 10 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 1 VKSND tối cao

Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao chấp nhận 100% kháng nghị của Viện trưởng VKSND tối cao đối với các bản án hành chính, kinh doanh thương mại trong Quý I/2020

Trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng Vụ 5 VKSND tối cao

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Vụ 15 VKSND tối cao

Khối thi đua số 4 VKSND tối cao ký kết Giao ước thi đua năm 2020

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ VKSND tối cao

Thực hiện quy trình kiện toàn Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015 - 2020

Vụ 8 VKSND tối cao tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến

Số lần truy nhập 47220790
Số người đang xem: 1847