TIN HOẠT ĐỘNG VKSND TỐI CAO       Ngày 19/03/2020


Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ

và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

 

Ngày 19/3/2020, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 15 dự, chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Vũ Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ 15.

Theo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi ủy Vụ 15, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của đơn vị; đồng thời đổi mới phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ. Chi ủy cùng lãnh đạo Vụ chủ động nghiên cứu, tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tối cao ban hành nhiều quyết định quan trọng về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ngành.

Đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng với công cuộc đổi mới đất nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, luôn yên tâm công tác, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng viên; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, chấp hành sự phân công của Đảng; có ý thức xây dựng nội bộ đoàn kết. Công tác phát triển Đảng cũng được Chi bộ quan tâm thường xuyên và đạt kết quả tốt.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao,

Vụ trưởng Vụ 15 phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 15 nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017 - 2020, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban cán sự đảng, Đảng ủy VKSND tối cao, sự phối hợp của tập thể lãnh đạo Vụ và sự nỗ lực phấn đấu của Đảng viên, Chi bộ Vụ 15 đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ VKSND tối cao. Đồng chí Vụ trưởng Vụ 15 đề nghị Ban Chi ủy Vụ 15 nhiệm kỳ 2020 - 2022 cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công chức, công vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, vững mạnh.

Chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao về công tác xây dựng Ngành, trong đó xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; đổi mới công tác tổ chức, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp về hội nhập quốc tế. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, ổn định tổ chức Đảng, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm xây dựng Chi bộ Vụ 15 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

 Lãnh đạo Vụ 15 tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ 15 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, gồm: 05 Đảng viên, trong đó, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Vụ trưởng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao,

Vụ trưởng Vụ 15 trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Minh

Trước đó, Chi bộ Vụ 15 đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ. Theo đó, ngày 13/01/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương ban hành Quyết định số 1077-QĐ/ĐUK về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/2/2020 cho đồng chí Nguyễn Văn Minh, Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ 15 thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

 TG


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Đại hội Chi bộ Vụ 4 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Vụ 1 VKSND tối cao

Đại hội Chi bộ Vụ 12 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Đội xe nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Vụ 2 VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

Chi bộ Vụ 7 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Vụ 6 VKSND tối cao tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2022

Thực hiện chuẩn mực đạo đức đảng viên: “Gương mẫu - Bản lĩnh - Liêm chính - Nhân văn”

Chi bộ Cơ yếu - Lưu trữ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Số lần truy nhập 45455372
Số người đang xem: 1985