TIN TỔNG HỢP       Ngày 24/03/2020


Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Ngày 18/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó:

Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý Nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, gồm: 01 Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng Cục trưởng. Tổng cục trưởng và người đứng đầu Tổng cục Thống kê, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thống kê. Các Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tổng cục Thống kê được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất. Cơ quan thống kê ở trung ương có 20 đơn vị trực thuộc; Cục Thống kê cấp tỉnh được tổ chức gồm 05 phòng; Chi cục Thống kê tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực (gọi chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2020; thay thế Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg.

Toàn văn Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg.

TG (Giới thiệu)

 


Ý KIẾN BẠN ĐỌC


Họ và tên
Nội dung góp ý
Mã xác thực :                     


CÁC TIN LIÊN QUAN ĐÃ ĐĂNG

Thủ tướng kêu gọi tinh thần "tương thân tương ái" trong phòng, chống dịch COVID-19

Quy định mới về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

TAND tối cao công bố 8 án lệ mới

Thủ tướng: Việt Nam sẽ chặn đứng dịch bệnh

Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Thành viên dòng họ có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện

Quy định mới về chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Số lần truy nhập 47072162
Số người đang xem: 2714