CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao họp thường kỳ tháng 01/2021

22/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/01/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức họp thường kỳ tháng 01/2021. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao trình bày Báo cáo của Văn phòng Đảng ủy về việc tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức đảng năm 2020. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã cho ý kiến nhận xét, đánh giá kết quả kiểm điểm, xếp loại của đảng viên và tổ chức đảng trực thuộc, cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo đã được nêu. Các đồng chí trong cuộc họp cũng đã nghe thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao trình bày Báo cáo kiểm điểm năm 2020.

Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021; dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy; dự thảo Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2021; Kế hoạch và Chương trình Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Đảng ủy VKSND tối cao.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp
NTH
Tìm kiếm