CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Hội thảo giới thiệu nội dung Sổ tay Kiểm sát viên

26/11/2020
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 26/11/2020, VKSND tối cao phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự. Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo, về phía VKSND tối cao, có các đồng chí lãnh đạo, các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và công chức đại diện một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện VKSND cấp cao tại Hà Nội; VKSND một số tỉnh, thành phố. Về phía Dự án JICA, có ông Yokomaku Kosuke, Cố vấn trưởng Dự án JICA.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, Kế hoạch số 01/KH-VKSTC, số 130/KH-VKSTC và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Dự án JICA, VKSND tối cao phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự với mục đích giới thiệu một số nội dung của 02 cuốn sổ tay nêu trên đến các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và các công chức khác làm công tác hình sự.

Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 gửi lời cảm ơn đến các đơn vị trong toàn Ngành đã phối hợp với Vụ 14 và các đơn vị thuộc VKSND tối cao xây dựng nội dung 02 cuốn sổ tay này. Việc xây dựng Sổ tay Kiểm sát viên có ý nghĩa rất quan trọng trong thời điểm nhiều đạo luật mới trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, các quy chế, quy định của ngành Kiểm sát nhân dân đã có nhiều sửa đổi; ấn phẩm Sổ tay Kiểm sát viên phát hành trước đây đã có phần không còn phù hợp với quy định mới.

Ông Yokomaku Kosuke, Cố vấn trưởng Dự án JICA phát biểu tại Hội thảo
Ông Yokomaku Kosuke, Cố vấn trưởng Dự án JICA phát biểu tại Hội thảo

Sổ tay là cẩm nang hướng dẫn cho Kiểm sát viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, song không thể thay thế các văn bản quy phạm pháp luật. Sổ tay giúp Kiểm sát viên thống nhất về mặt nhận thức, nắm bắt, vận dụng, áp dụng pháp luật được đúng đắn, chính xác và hiệu quả và góp phần tích cực trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã được nghe một số đồng chí trong ban soạn thảo giới thiệu khái quát và chuyên sâu về một số nội dung trong 02 cuốn sổ tay. Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố gồm 05 Chương: Một số vấn đề chung về thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố (Chương 1); Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự (Chương 2); Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự (Chương 3); Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố (Chương 4); Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc áp dụng thủ tục rút gọn (Chương 5).

Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự gồm 05 Chương: Một số vấn đề chung về thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự (Chương 1); Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự (Chương 2); Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm hình sự (Chương 3); Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự theo thủ tục rút gọn (Chương 4); Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật (Chương 5).

Hai cuốn sổ tay được nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến trực tiếp từ các Kiểm sát viên VKSND tối cao và các Kiểm sát viên có kinh nghiệm ở các VKSND cấp tỉnh, huyện tại các cuộc Hội thảo với sự hỗ trợ và phối hợp của Cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản (Dự án JICA); tổ chức xin ý kiến trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

NTH
Tìm kiếm