CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Tạp chí Kiểm sát triển khai công tác năm 2021

22/01/2021
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 22/01/2021, Tạp chí Kiểm sát tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tạp chí Kiểm sát.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo kết quả công tác, năm 2020, đơn vị đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo, đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu đề xuất sáng kiến, đề ra nhiều biện pháp có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất được giao và toàn diện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác đề ra. Trong đó, có nhiều kết quả, thành tích nổi bật như: Phối hợp sản xuất và phát sóng bộ phim “Sinh tử”, tạo được tiếng vang trong xã hội, để lại ấn tượng sâu sắc với các cơ quan Đảng, Nhà nước và đặc biệt giúp quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, Tạp chí Kiểm sát đã làm và phát hành 25 số Tạp chí Kiểm sát trong đó có 03 số đặc biệt và 22 số thường kỳ đảm bảo tiến độ; chất lượng các số tạp chí tiếp tục được nâng cao, chú trọng tính thực tiễn, tính nghiệp vụ chuyên ngành, nhiều bài viết, bài trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá về hoạt động của Ngành, nhiều bài viết về những sự kiện, vấn đề nổi bật liên quan đến hoạt động tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhận được sự quan tâm của độc giả, phục vụ thiết thực cho việc nghiên cứu, học tập và vận dụng vào thực tiễn công tác của đơn vị và cán bộ trong, ngoài Ngành.

Tạp chí điện tử Kiểm sát đã biên tập, xuất bản, dẫn nguồn 2.297 tin, bài; 261 video clip đảm bảo tiến độ, chất lượng; Tạp chí điện tử luôn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đúng định hướng chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao, đồng thời tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức thể hiện, đáp ứng xu thế hiện đại của báo chí điện tử, là một trong những kênh thông tin đến bạn đọc rất hiệu quả, thu hút lượng truy cập lớn. Truyền hình Kiểm sát nhân dân đã sản xuất, phối hợp phát sóng trên kênh ANTV tổng số 53 chương trình theo kế hoạch; các chương trình truyền hình đa dạng về chủ đề, phản ánh kịp thời hoạt động của VKSND các cấp trên tất cả các lĩnh vực công tác của Ngành và tập trung xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới, cải cách tư pháp. Chương trình đã cải tiến có nhiều nội dung, thông tin, phỏng vấn đa dạng. Ngoài ra, trong năm còn phối hợp với một số đơn vị trong Ngành xây dựng các bộ phim tài liệu, phóng sự tài liệu phục vụ kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành; sản xuất hơn 150 bản tin truyền hình đăng trên tạp chí điện tử Kiểm sát...

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Quang Dũng
 trao các danh hiệu thi đua tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương kết quả công tác năm 2020 của Tạp chí Kiểm sát. Nhất trí với Kế hoạch công tác năm 2021 của đơn vị, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Kiểm sát cần tiếp tục quán triệt phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả" của Ngành; đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tập trung thông tin, tuyên truyền phục vụ việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành theo yêu cầu của Quốc hội khoá XV. Thông tin kịp thời, đầy đủ các chủ trương công tác và sự chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao đối với hoạt động của toàn Ngành; tăng cường thông tin khoa học, tổng kết thực tiễn. Thực hiện tốt nhiệm vụ là đơn vị Thường trực Ban chỉ đạo công tuyên truyền của Ngành, tổ chức tổng kết công tác tuyên truyền toàn Ngành; phối hợp với Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam thực hiện bộ phim truyền hình tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân; nâng cao chất lượng Tạp chí Kiểm sát in theo hướng tăng cường tính thực tiễn, nghiệp vụ chuyên ngành. Chú trọng công tác xây dựng đơn vị, xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững đoàn kết, thống nhất nhằm hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

TL
Tìm kiếm