CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

The Supreme People’s Procuracy of Viet Nam

Thanh tra VKSND tối cao công bố Quyết định thanh tra theo kế hoạch

26/09/2023
Cỡ chữ:   Tương phản
Ngày 21/9/2023, Thanh tra VKSND tối cao do đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 334/QĐ-VKSTC ngày 18/9/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao.

Tham dự buổi công bố Quyết định có đồng chí Hoàng Minh Tiến, Cục trưởng Cục 2 VKSND tối cao; các đồng chí Phó Cục trưởng và toàn thể công chức Cục 2 VKSND tối cao.

Công bố Quyết định thanh tra theo kế hoạch tại Cục 2 VKSND tối cao

Tại buổi làm việc, Đoàn Thanh tra VKSND tối cao đã công bố Quyết định thanh tra số 334/QĐ-VKSTC ngày 18/9/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao, nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch tiến hành thanh tra.

Đại diện lãnh đạo Cục 2 báo cáo kết quả công tác

 Lãnh đạo Cục 2 VKSND tối cao trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (thời điểm 01/12/2019 đến 15/4/2023), đồng chí Trưởng đoàn thanh tra đã quán triệt nội dung chỉ đạo, đề nghị Lãnh đạo, công chức Cục 2 phối hợp, thực hiện. Trên cơ sở kết quả thanh tra, Đoàn tổng hợp kết quả, báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao ban hành Kết luận thanh tra theo quy định.

Thành viên Đoàn thanh tra tham gia buổi công bố

Cùng thời điểm, Đoàn Thanh tra VKSND tối cao do đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Chánh Thanh tra VKSND tối cao làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định thanh tra số 319/QĐ-VKSTC ngày 07/9/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao về thanh tra theo kế hoạch tại Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án ma tuý (Vụ 4) VKSND tối cao. Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/12/2020 đến 31/5/2023./.

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra theo kế hoạch
tại Vụ 4 VKSND tối cao

 

TH
Tìm kiếm